Nieuws

Project PRO: intensieve ondersteuning binnen orthopedagogische behandelcontext

18 december 2018

In de werkagenda passende zorg is een van de thema’s nieuwe vormen van zorg. Er is vernieuwing in het zorgaanbod nodig om maatwerk te leveren. In dit kader geven we meer informatie over het project PRO.  PRO biedt intensieve ondersteuningbinnen eenorthopedagogische behandelcontext. Doel is om het gewone leven te laten ervaren door het opbouwen en onderhouden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en het creëren van een betekenisvolle invulling van het dagelijks leven. 

Doelgroep 


PRO richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking die in een uitzichtloze situatie verblijven, als gevolg van herhaalde uitstoting in reactie op extreem acting out gedrag, met name jegens begeleiders. Bij deze cliënten is er sprake van een combinatie van het opgroeien in een onveilige omgeving, een late onderkenning van de LVB, bij overdrachten verloren gegane informatie, bijkomende gedrags- en/of psychiatrische stoornissen en het ontbreken van adequate hulpverlening. De hulpverleningsgeschiedenis kenmerkt zich door een reeks van overplaatsingen als antwoord op ernstige agressie incidenten. Begeleiders houden het vaak niet lang vol. Bij deze doelgroep ontbreekt het perspectief op een langdurige woonplek. 

Zorgaanbod 


Pro biedt intensieve ondersteuning binnen een orthopedagogische behandelcontext. Er worden in totaal 24 plaatsen gerealiseerd door drie zorgaanbieders: Trajectum, Pluryn en ASVZ, ieder 8 plaatsen. Het doel van het Pro zorgaanbod is om cliënten met een lange ervaring van uitstoting in reactie op extreem acting out gedrag het gewone leven te laten ervaren middels het opbouwen en onderhouden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en het creëren van een betekenisvolle invulling van het dagelijks leven. Het uitgangspunt is tegemoetkomen aan de menselijke behoeften, zoals geformuleerd door Maslow, in plaats van het controleren van probleemgedrag. 

Onderzoek 


Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan op drie, onderling sterk samenhangende terreinen: cliënten en hun verwanten, begeleiders en organisaties. Een van de tastbare resultaten zal zijn (in 2022) de publicatie van een Handboek Pro voor de praktijk. 

Meer informatie over het eventueel aanmelden van cliënten kunt u krijgen door te mailen naar casebehandeling.gz@zilverenkruis.nl

 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van: