Nieuws van leden

Pro in de praktijk beschreven

29 september 2020

Project Pro, een initiatief van ASVZ, Pluryn en Trajectum, het CCE en de zorgkantoren VGZ en Zilveren Kruis, biedt langdurig wonen (24-uurszorg) aan 24 mensen met een LVB en een intensieve ondersteuningsvraag in een perspectiefloze situatie met heftig probleemgedrag en veel uitplaatsingen. De begeleiding en behandeling die zij ontvangen is nu beschreven in 'Pro in de praktijk'. Dit bespreekt de ontstaansgeschiedenis van Pro, de doelgroep en de doelstelling van Pro, hoe de aan Pro verbonden organisaties op dit moment de zorg aan de Pro cliënten vormgeven, de randvoorwaarden en inhoudelijke ondersteuningskenmerken en de vragen en ontwikkelpunten voor de nabije toekomst.

man praat met jongen met armen over elkaar
De jongen op de foto komt niet in het verhaal voor.

Innovatie in het landelijk zorgaanbod

Plaatsing bij Pro vindt plaats voor de lange termijn: een cliënt heeft een Pro-status voor het leven. Pro is er niet alleen voor de 24 cliënten. Pro wil daarnaast voorkomen dat er nieuwe cliënten komen die in de carrousel van uitstoting en doorplaatsing terechtkomen. Dit gebeurt door met het Pro-gedachtegoed een actieve bijdrage te leveren aan innovatie binnen de keten. 

Doelen van Pro 

  • Onvoorwaardelijke zorg te bieden aan 24 cliënten met een LVB, bij wie sprake is van een perspectiefloze situatie door voortdurende uitstoting als gevolg van herhaaldelijk extreem acting-out gedrag. 
  • De doelgroep en hun naasten meer kwaliteit van leven te bieden. 
  • Maatschappelijke onrust als gevolg van het gedrag van cliënten te verlagen. 
  • De Pro zorg te leveren tegen lagere kosten (met inbegrip van de maatschappelijke kosten) dan daarvoor het geval was. 
  • Innovatie in het landelijke zorgaanbod (binnen de keten) tot stand te brengen, waardoor minder cliënten in een vergelijkbare situatie terecht komen. 

Pro uitgangspunten

Behoeften cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag
1.    Pro stelt de algemeen menselijke behoeften centraal en formuleert van daaruit de ondersteuningsvraag.
2.    Pro is gericht op een ‘zo gewoon mogelijk’ leven.
3.    Pro stelt de orthopedagogische omgeving centraal, afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt.
4.    Pro stimuleert primair de opbouw van vertrouwen en zelfvertrouwen en daarmee de stabiliteit in het emotionele en sociale functioneren. 
5.    Pro biedt onvoorwaardelijkheid in verblijf/wonen. 
6.    Pro biedt onvoorwaardelijkheid in de ondersteuningsrelatie.
Behoeften medewerkers
7.    Pro biedt nadrukkelijk aandacht voor competenties en welzijn van medewerkers.
Ondersteuning door organisatie
8.    Alle bij Pro betrokken disciplines én bestuurders nemen verantwoordelijkheid voor de Pro-zorg op inhoud, draagvlak en samenwerking.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: