Parc Spelderholt: waar wonen, werken en leren samen gaan

Op Parc Spelderholt bieden ze een unieke combinatie van wonen, leren en werken op één plek aan. De visie van het Parc is dat iedereen met de juiste begeleiding kan leren en zich verder kan ontwikkelen. Om dit met eigen ogen te zien, brachten wij een bezoek aan het Parc in Beekbergen.

Foto werkbezoek Parc Spelderholt
De deelnemers van het werkbezoek met vooraan studenten Mats en Lune

Vierjarig ontwikkeltraject voor jongeren

Parc Spelderholt biedt plaats aan 80 jongeren tussen de 18 en 25 jaar met een verstandelijke beperking. De jongeren volgen een vierjarig ontwikkeltraject op het gebied van dienstverlening, horeca of groenvoorziening dat volgt op voortgezet speciaal onderwijs. Daarbij worden zij consequent aangesproken als studenten.

Het ontwikkelingstraject is sinds vorig jaar geaccrediteerd door de Examenkamer en wordt dus afgesloten met een erkend diploma.

Zelfstandigheid en zelfvertrouwen is gegroeid

Lune (20) en Mats (21), twee vierdejaars studenten, zijn goed in staat om te vertellen wat hun wensen en ambities zijn, hoe hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen is gegroeid en met hoeveel plezier zij op Parc Spelderholt verblijven.

Lune : ‘Ik wil zo zelfstandig mogelijk mijn leven leiden. Als ik daarom vraag, mag ik geholpen worden maar ik ben prima in staat om mijn eigen keuzes te maken. Wanneer ik twijfel dan geef ik dat wel aan.’

Mats vult aan: ‘Ik vind het belangrijk dat er met mij overlegd wordt, dat anderen niet voor mij bepalen wat er gebeurt. Maar soms zit mijn hoofd zo vol, dan moet ik even rust hebben. Dan kan ik nadenken en dan weet ik wat ik wil vragen.’

Begeleiden met de handen op de rug

Volgens Parc Spelderholt is de heersende visie in de sector dat je moet aansluiten bij je doelgroep. De begeleiders van Spelderholt proberen net voor dat moment van aansluiting al te stoppen en de studenten zelf een stap te laten maken, want dat is het moment dat ze leren. Bij Parc Spelderholt begeleiden ze met de handen op de rug, overnemend gedrag door de begeleider proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen.

Afstemming met de driehoek begeleider, ouder en student is essentieel

Ook de leden van de Ouder- en verwantenraad tonen zich enthousiast over de ontwikkelingsgerichte benadering van Parc Spelderholt. Bij hun eigen kinderen zien zij naast de kennis uit de opleiding grote ontwikkelingen op sociaal-emotioneel vlak. Omdat de studenten in het weekend naar huis gaan, is het belangrijk dat de ouders worden meegenomen in de visie van het Parc. Dit zorgt ervoor dat de ontwikkeling in het weekend door kan gaan. Afstemming in de driehoek begeleider-student-ouders is hierbij essentieel.

Het Parc is volop in ontwikkeling

Niet alleen de studenten ontwikkelen zich, ook Parc Spelderholt zelf is volop in ontwikkeling. De wens is om op korte termijn een tweede vestiging te openen, om een opleiding voor meer jongeren mogelijk te maken. Daarnaast vinden er gesprekken plaats over een samenwerking met de VGN Academie voor Zelfstandigheid, om de werkwijze breder te kunnen verspreiden.

Bekijk de video van Parc Spelderholt

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Anne Schraagen
Telefoonnummer
Anne