Achtergrond

Passie

31 januari 2018

Stel je eens voor dat 2018 het jaar van de passie voor je werk is…. Passie voor je werk leidt immers tot meer creativiteit, collegialiteit, betrokkenheid, werkplezier en …. vul maar aan.

twee handen vormen een hart vorm

Een ander woord voor passie is ‘hartstocht’, iets wat ‘uit je hart stroomt’ en dat je ‘zielsgraag’ doet. Het heeft dus zowel iets met je lijf (je hart) als met je geest (zielsgraag) te maken. Is het denkbaar dat je zonder passie werkt voor mensen met een beperking?

Op het moment dat ik dit schrijf, loopt er een collega bij mij binnen die mij vertelt dat ze iets anders gaat doen binnen de organisatie. Ze heeft ontdekt waar haar passie en haar kracht liggen. Ze besluit met; “daar word ik helemaal blij van!”. Bij passie zie je medewerkers vanuit een idee waar ze helemaal in geloven, er ineens vol voor gaan.

Maar wat is passie precies? Het is een positieve gemoedstoestand van opperste voldoening, gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en flow. In de praktijk kun je het tegenkomen bij collega’s die heel enthousiast en met veel energie vertellen waar ze mee bezig zijn en die zelfs tijdens de lunch niet uitgerateld raken. Die van hard werken alleen maar meer energie lijken te krijgen.

Ben jij die collega?

We weten dat hartstocht deels is aangeboren en optimistische mensen vaker gepassioneerd zijn. Maar we weten gelukkig ook dat iedereen passie in zich heeft. De belangrijkste factoren die passie in het werk bevorderen, zijn steun van collega’s en leidinggevenden, afwisselend werk, inspraak, groeimogelijkheden en duidelijkheid over wat er van je verwacht wordt. En, niet onbelangrijk, er is als het om passie voor je werk gaat geen verschil tussen mannen en vrouwen! Passie is geen plan, maar een gevoel dat kan veranderen. Mensen hebben vaak meerdere passies. Verlies je niet in het najagen van slechts die ene passie, je zou zomaar kansen kunnen missen die op je pad komen.

Ontplooiing, meedoen en mogelijkheden creëren voor mensen met een beperking. Daar willen we voor gaan. Het komt uit ons hart. We willen het zielsgraag!

Bekijk de vacatures in de gehandicaptenzorg!

Deze pagina is een onderdeel van: