Achtergrond

Prokkel als voorbeeld voor andere landen

01 oktober 2015

Wereldwijd schiet het nog niet erg op met overheidsmaatregelen die de samenleving bewuster maken van de aanwezigheid van mensen met een beperking en die stereotypen bestrijden. En dat terwijl artikel 8 van het VN-verdrag voor mensen met een beperking, deelnemende landen daartoe wel verplicht.

kat en hond

De University College London maakte deze zomer de balans op en concludeerde dat van de 76 landen die tot dusver een rapport hebben ingeleverd bij het VN-comité, slechts zestien enige activiteiten te melden hebben.

Toch zijn er over de hele wereld wel veel losse initiatieven die een bijdrage leveren aan de bewustwording. Omdat deze initiatieven misschien ook andere landen kunnen inspireren, licht de universiteit er een aantal uit. Waaronder het Nederlandse Prokkel. De prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperkingen die plaatsvinden in de Prokkelweek, worden hier beschreven als ‘exciting encounters’. ‘Deze week is niet alleen een forum waarmee de bewustwording van verstandelijke beperkingen wordt vergroot’, schrijven de onderzoekers, ‘ze heeft ook geleid tot meer positieve interactie tussen mensen met een beperking and leden van de lokale samenleving’.

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning