Achtergrond

Samson: meer onderzoek naar misbruik in gehandicaptenzorg

22 oktober 2012

Voorzitter Rieke Samson van de commissie die seksueel misbruik in instellingen voor jeugd- en pleegzorg heeft onderzocht, wil meer onderzoek naar misbruik in de gehandicaptenzorg. ‘We hebben onvoldoende tijd gehad om mensen met een beperking zorgvuldig te bevragen. Daarvoor zijn speciale methodieken nodig’, zegt Samson.

In haar rapport geeft ze al aan dat de gegevens uit haar onderzoek niet volledig zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat misbruik van kinderen met een (licht) verstandelijke beperking in een instelling drie keer zo vaak voorkomt als bij kinderen zonder verstandelijke beperking in een instelling. Dat is zes keer zo vaak als in de reguliere bevolking. ‘We moeten een flinke slag om de arm houden, omdat onderzoek naar dit onderwerp relatief nieuw en lastig is’, zegt Rieke Samson. Eerder is onderzoek gedaan naar misbruik in de gehandicaptenzorg, door de Rutgers Nisso Groep. Dat onderzoek was voor de commissie-Samson maar ten dele bruikbaar. ‘Wij moesten specifiek gegevens van kinderen die gedwongen in instellingen verblijven verzamelen’, stelt Samson. Net als de Kinderombudsman pleit de commissie-Samson voor het heroverwegen van de decentralisatie van jeugdzorg op korte termijn. ‘Niet alle gemeentes hebben hun kennis over preventie en signalering van seksueel misbruik op orde. Ik vind dan ook dat de zorg voor de allerzwaarste groep nog niet naar de gemeenten zou moeten gaan. In elk geval niet totdat dit probleem is opgelost.’