Achtergrond

Staatssecretaris van Rijn: zelfstandig wonen wordt niet opgelegd

18 april 2013

Oudere cliënten met zzp 3 die begeleid moeten wonen in een instelling, hoeven niet op zichzelf te wonen als ze dat niet aankunnen. Cliënten met het zwaardere zzp 4 kunnen ook in de toekomst in een instelling blijven wonen. Hun problematiek is zo ingewikkeld, blijkt uit onderzoek van Erasmus MC, dat de hele groep binnen de kern-AWBZ moet vallen. Dat schrijft staatssecretaris van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee geeft hij een eerste aanzet voor zijn visie op de langdurige zorg, die enkele keren is uitgesteld vanwege overleg met de sociale partners. Van Rijn spreekt in zijn brief overigens over oudere cliënten, niet over mensen met een beperking.

Nieuwe indicaties
Hij stelt wel nadrukkelijk dat op basis van mogelijkheden en beperkingen moet worden beoordeeld of mensen thuis kunnen wonen of niet. Het zzp is dus niet leidend bij die beslissing. Ook herhaalt hij dat het extramuraliseren van cliënten alleen betrekking heeft op nieuwe indicaties. Wie nu in een instelling woont, behoudt dat recht. ‘Er komt dus niemand op straat te staan’, stelt Van Rijn.
Bureau Berenschot heeft becijferd dat in de toekomst veel instellingen last krijgen van leegstand. Met name, stelt Van Rijn, omdat veel cliënten langer in hun eigen omgeving willen wonen. Op termijn zou sluiting kunnen dreigen voor achthonderd van de tweeduizend verpleeg- en verzorgingshuizen.