Nieuws

Staatssecretaris VWS reageert op GOUD-studie Erasmus MC

04 april 2013

In een brief aan de Tweede Kamer reageert de staatssecretaris van VWS op de studie Gezond Ouder met een verstandelijke beperking (GOUD) van prof. dr. H. Evenhuis en dr. H. Hermans van het Erasmus MC. De staatssecretaris bevestigt nogmaals dat cliënten die al in het bezit zijn van indicatie voor ZZP dat recht behouden, ook bij een eventuele herindindicatie. Er komt dus niemand ‘op straat te staan’.

leidraadveiligezorgrelatie

Verder zegt de staatssecretaris dat hij in zijn hoofdlijnenbrief nader aangeeft hoe hij de criteria voor toegang tot de kern-AWBZ verder vorm zal geven. Daarbij zal hij niet uitgaan van ZZP-nummers, maar van de beperkingen van mensen en hun mogelijkheden om (met hulp van de omgeving) langer zelfstandig te wonen.

U vindt de brief van de staatssecretaris in de bijlage.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: