Nieuws

Cliënten met laag ZZP mogen met VPT toch in Wlz blijven

13 juli 2015

Cliënten die een indicatie hebben voor een laag zorgzwaartepakket (ZZP) en op 31 december 2014 zorg ontvingen op basis van een volledig pakket thuis (VPT) mogen hun zorgpakket in hun eigen woning via de Wlz blijven ontvangen. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn (vWS) in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Na lang aandringen van veel partijen, waaronder de VGN, is het eindelijk gelukt deze cliënten in de Wlz te houden zonder dat zij voor verblijf moeten kiezen.

In de Wlz is vastgelegd dat cliënten met een AWBZ-indicatie ZZP VG 1 en 2, LG 1 en 3 en ZGaud 1 en ZGvis 1 alleen worden toegelaten tot de Wlz als ze verblijf afnemen. Voor thuiswonende cliënten en cliënten met een VPT is via overgangsrecht geregeld dat zij tot 31 december 2015 of eerder als hun indicatie afloopt, een keuze moeten maken voor verblijf om in de Wlz te kunnen blijven. Bij een keuze om thuis of in VPT de zorg af te nemen, zouden zij een beroep op de gemeente of zorgverzekeraar moeten doen.

In de lobby rondom de wetsbehandeling Wlz en in aanloop naar debatten over de decentralisatie heeft de VGN, evenals Actiz, er steeds voor gepleit dat deze cliënten in de Wlz mochten blijven, om te voorkomen dat mensen vanwege de zekerheid in de Wlz voor verblijf zouden kiezen. Wij vinden dit ongewenst en strijdig met het beleid van zolang mogelijk thuis wonen. Daarnaast zijn cliënten vaak onder druk van zorgkantoor beleid in een VPT-setting gaan wonen.

VPT toch in Wlz

Op basis van concrete casuïstiek van cliënten met een laag ZZP die zouden moeten verhuizen uit hun VPT locatie, heeft de staatssecretaris alsnog toegezegd dat het mogelijk wordt dat cliënten die op 31 december 2014 met een laag ZZP hun zorg via een VPT ontvingen, hun zorgpakket in hun eigen woning via de Wlz kunnen blijven ontvangen. Dit voornemen wordt nader uitgewerkt in de wet- en regelgeving en ook de praktische aspecten worden nog uitgewerkt. De zorgkantoren zijn verzocht betreffende cliënten en aanbieders te informeren.