Achtergrond

Stappen naar veiligheid

23 mei 2017

Mensen die ondersteuning krijgen, ambulant of in een instelling, lopen meer risico dan mensen die geheel zelfstandig hun eigen huishouden runnen. Ze hebben minder grip op hun eigen veiligheid omdat ze afhankelijk zijn van veel verschillende mensen, van medebewoners tot managers en begeleiders. Veiligheid is daarom een belangrijk onderwerp en het omvat veel aspecten.

kennisplein

Daarover kun je nu alles vinden op het Kennisplein onder het nieuwe thema ‘veiligheid’. Zoals de toolkit ‘werken aan sociale veiligheid’ van Movisie, Vilans en Platform VG. Concrete handvatten in die toolkit zijn een signalenkaart grensoverschrijdend gedrag, een meldprotocol en stappenplan na een melding van dit gedrag.
Ook geeft de toolkit handvatten zoals voor het maken, implementeren en bespreken van omgangsregels. Soortgelijk is de Leidraad Veilige Zorgrelatie, ontwikkeld in samenwerking tussen de ouderen- en gehandicaptenzorg. Ook hierin staat grensoverschrijdend gedrag en mishandeling centraal. Het is dus even opletten welk instrument voor welke situatie het beste is.
Naast een sociaal aspect, heeft veiligheid ook een fysieke kant. Ook hiervoor zijn handreikingen, zelftests en apps beschikbaar, waarmee je bijvoorbeeld brand- en medicatieveiligheid in kaart kunt brengen en verbeteren.

Veiligheid van cliënten kan niet los worden gezien van veiligheid van medewerkers. Voelen zij zich onveilig, door wat dan ook, dan is veiligheid voor de cliënt ook in het geding. Met de Arbocatalogus gehandicaptenzorg kunnen medewerkers zelf aan de slag om hun veiligheid te vergroten. Met een gratis app ‘veilig huisbezoek’ kun je stap voor stap de risico’s van zo’n bezoek in kaart brengen en gepaste veiligheidsmaatregelen nemen.
Met de VeiligPlus-aanpak kan elke organisatie in de gehandicaptenzorg zelf aan de slag om elk gevoel van onveiligheid bespreekbaar te maken. In vier stappen breng je een dialoog op gang over veiligheid. De toolkit hiervoor is gratis beschikbaar via een link op het Kennisplein. VeiligPlus- is een initiatief van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). De aanpak is  wetenschappelijk onderbouwd en in de praktijk getoetst.

Probleemgedrag en vrijheidsbeperking maken de cirkel rond als het gaat om veiligheid. Want wat is de grens tussen veiligheid en vrijheid?  Iedereen kent de voorbeelden waarin vergaande vrijheidsbeperking als oplossing werd bedacht voor een veiligheidsprobleem door gedragsproblematiek. De lijst met alternatieven hiervoor is groot en in nieuwe thema over veiligheid op het Kennisplein kun je ze vinden.

> KENNISPLEINGEHANDICAPTENSECTOR.NL

Deze pagina is een onderdeel van: