Achtergrond

‘Sterfgevallen niet door personeelsgebrek’

08 november 2012

Zorginstelling Bartiméus noemt de berichtgeving in het AD over een verband tussen het overlijden van twee cliënten en een reorganisatie ‘feitelijk onjuist’. Ook is geen sprake van verscherpt toezicht op de instelling.

Binnen een paar weken zijn in de instelling twee cliënten met ernstige beperkingen plotseling gestorven. Een cliënt werd onwel tijdens het baden. Na onderzoek bleek ze een dubbele longontsteking te hebben, waarvoor ze in het ziekenhuis is behandeld. Kort daarop is zij overleden. Uit onderzoek van Bartiméus blijkt dat de medewerkers adequaat hebben gehandeld. Eerder, op 18 oktober, overleed een bewoner nadat hij van een begeleider op de dagbesteding voedsel in kleine stukjes had gekregen. De cliënt mocht alleen gemalen voedsel eten en kwam door verstikking om het leven. Deze cliënt werd op het moment van het incident begeleid door personeelsleden die hij al langer kende, stelt Bartiméus. In afwachting van het onderzoek zitten de betrokken medewerkers thuis.

Top down
De berichtgeving in het AD is gebaseerd op klachten van personeelsleden, die verzameld zijn door CNV Publieke Zaak. Het personeel heeft moeite met de hoge werkdruk en wijzigingen in het personeelsbestand. Bij een reorganisatie verdwenen bij Bartiméus vorige maand ruim vijftig banen. Eerder dit jaar signaleerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een rapport ook al dat het personeel grote moeite had met de reorganisatie. Dat komt volgens de Inspectie doordat de reorganisatie ‘top-down’ is bedacht. De Inspectie vindt dan ook dat Bartiméus de nieuwe werkwijze ‘bottom-up’ moet verankeren, met aandacht voor de wensen van het personeel. Volgens Bartiméus wordt ten onrechte een verband gelegd tussen de incidenten met dodelijke afloop en de reorganisatie, stelt de instelling in een verklaring op de website. ‘De onjuiste berichtgeving leidt tot grote onrust en zorgen over de reorganisatie bij medewerkers, bewoners en hun familie’, aldus de verklaring van Bartiméus. De berichtgeving in het AD leidde bij Bartiméus tot een toestroom van media. Woordvoerster Ria Mollema: ‘Ik zit vanaf half acht vanmorgen continu aan de telefoon, er lopen hier verschillende cameraploegen over het terrein en iedereen is hiermee bezig’.

Zorgvuldig
Bartiméus begrijpt de onrust bij het personeel, aldus een schriftelijke verklaring: ‘De reorganisatie die bij de sector wonen is ingezet is zonder meer ingrijpend. Zowel op de woongroepen als bij dagbesteding leidt het tot grote veranderingen. Dat is moeilijk voor bewoners en moeilijk voor medewerkers. Het werk moet met minder mensen worden gedaan en het moet in veel opzichten anders worden gedaan. Oude patronen verdwijnen en nieuwe patronen moeten zich nog vormen. We voeren de ingezette veranderingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit. Vast staat dat deze reorganisatie onvermijdelijk is. De lagere AWBZ-inkomsten maken dat wij moeten proberen met minder middelen meer te doen.’