Nieuws

Reactie Bartiméus op berichtgeving in media

08 november 2012

Vandaag heeft het Algemeen Dagblad gepubliceerd over wat zij een tweede sterfgeval bij zorginstelling Bartiméus noemen. Daarbij legt het AD opnieuw een link met de reorganisatie. Deze berichtgeving is feitelijk volstrekt onjuist. Bartiméus betreurt het enorm dat deze publiciteit is ontstaan waarbij ten onrechte verbanden worden gelegd. Dit veroorzaakt grote onrust bij medewerkers, bewoners en hun familie.

logo Bartimeus

Met toestemming van de familie geeft Bartiméus informatie over de toedracht van het overlijden van haar bewoner. De betreffende bewoner die deze week is overleden, is overleden aan de gevolgen van een virale longontsteking. Zij was tijdens het baden onwel geworden. Het team heeft onmiddellijk snel en adequaat gehandeld waarna de bewoner in het ziekenhuis is opgenomen. Daar is een dubbele longontsteking geconstateerd. De bewoner is hiervoor behandeld en helaas overleden. Behandelend arts in het ziekenhuis en huisarts zijn van mening dat de longontsteking is veroorzaakt door een virus.

Omdat de bewoner tijdens het badmoment onwel werd, heeft Bartiméus dit intern laten onderzoeken en ook gemeld aan de inspectie. Dat doet Bartiméus altijd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de medewerkers goed en zorgvuldig hebben gehandeld. De aandacht gaat uit naar de familie, medebewoners en medewerkers.

De Inspectie van de Volksgezondheid volgt de normale procedure. In tegenstelling tot wat het AD stelt, is er geen sprake van verscherpt toezicht.


Berichtgeving in het AD over incident op 18 oktober

Eerder deze maand heeft Bartiméus bericht over een situatie waarbij sprake is van een ernstig incident met één van haar bewoners. Dit incident was aanleiding om een extern, onafhankelijk onderzoek te starten. Bartiméus wil de toedracht achterhalen en heldere conclusies kunnen trekken.

Het Algemeen Dagblad heeft bij dit ernstige incident ook de relatie gelegd met de reorganisatie. Ook hier kan Bartiméus met zekerheid stellen dat de reorganisatie geen relatie heeft met het ernstige incident. Per 1 oktober zijn er voor deze bewoner geen wijzigingen geweest in de begeleiding, diens programma en de groepssamenstelling. Om een goed onderzoek mogelijk te maken, zijn de betrokken medewerkers thuis. Zodra de uitkomsten van dit onderzoek beschikbaar zijn, zal Bartiméus hierover informeren.

Bartiméus betreurt het enorm dat deze publiciteit is ontstaan waarbij ten onrechte verbanden worden gelegd. Dit leidt bij medewerkers, bewoners en hun familie tot grote onrust en zorgen over de ingezette reorganisatie. De reorganisatie die per 1 oktober 2012 bij de sector Wonen is ingevoerd is zonder meer ingrijpend. Zowel op de woongroepen als bij dagbesteding leidt zij tot grote veranderingen. Dat is moeilijk voor bewoners en moeilijk voor medewerkers. Het werk moet met minder mensen worden gedaan en het moet in veel opzichten anders worden gedaan. Oude patronen verdwijnen en nieuwe patronen moeten zich nog vormen. Bartiméus voert de ingezette veranderingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit. Vast staat dat deze reorganisatie onvermijdelijk is. De lagere AWBZ-inkomsten maakt dat Bartiméus moet proberen met minder middelen meer te doen.

Bron: Bartiméus

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: