Nieuws

Prinses Margriet onderstreept ‘Right to Sight’ met werkbezoek

14 oktober 2019

HKH Prinses Margriet bracht op 10 oktober, ‘World Sight day 2019’, een geslaagd werkbezoek aan locatie Ermelo van ’s Heeren Loo. Ze wilde zo aandacht vragen voor vermindering van de vermijdbare blindheid en slechtziendheid onder Nederlanders met een verstandelijke beperking. VISION 2020 Netherlands, ’s Heeren Loo, Bartiméus en Tergooi toonden haar de initiatieven waarmee zij hieraan bijdragen.

Prinses Margriet met alle deelnemers aan het werkbezoek op World Sight day

Achtergrond

Mensen met een verstandelijke beperking hebben 10 maal zoveel kans op oogziektes als andere Nederlanders en bij 1 op de 10 is sprake van onnodige blindheid of slechtziendheid. Dit beperkt hun kwaliteit van leven en kan ook leiden tot probleemgedrag. Verbetering van onderzoek, diagnostiek en behandeling en ketensamenwerking is dan ook noodzakelijk. Inspirerende voorbeelden van VISION 2020 Netherlands, ’s Heeren Loo, Bartiméus en Tergooi zijn hiervoor nu voorhanden (zie ook bijgevoegde powerpoint). 

Richtlijn Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking

Dr. Mies van Genderen (UMC Utrecht en Bartiméus) presenteerde de nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn ‘Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking’ van de NVAVG. De richtlijn benoemt de stappen voor opsporing, diagnostiek en behandeling en de rol van o.a. huisarts, AVG en oogarts. Als zorgpunt noemde ze het gebrek aan toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een verstandelijke beperking want uitgangspunt van de richtlijn is juist ‘regulier waar kan, specifiek waar nodig’. Dat laatste geldt bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking.  

Gecombineerd spreekuur

Oogarts Dr. Martijn Kanis (Tergooi) lichtte vervolgens toe dat bij deze mensen een regulier consult van 10 minuten niet lukt door het ontbreken van voldoende tijd, expertise en materialen. Daarom is in Tergooi een pilot gestart met een gecombineerd spreekuur van de reguliere oogarts met een ambulant begeleider en orthoptist van Bartiméus, waarin een uur per cliënt/patiënt beschikbaar is voor diagnostiek en behandeling.

Innovatief samenwerkingsmodel

Hester Rippen (Bartiméus), Helen van der Kolk-van Beek (’s Heeren Loo) en Caro Mooij (Bartiméus) presenteerden vervolgens een innovatief samenwerkingsmodel van ’s Heeren Loo en Bartiméus, om de kwaliteit van leven van mensen met een visuele en verstandelijke beperking te verbeteren. In dit kader worden nu alle zeer ernstig verstandelijk en meervoudige beperkte bewoners gescreend. Dit leidt tot opsporing van veel niet eerder bij deze bewoners gesignaleerde doofblindheid en vervolgens wordt:

  • voor cliënten de begeleiding en behandeling verbeterd;
  • voor medewerkers scholing en coaching ingezet;
  • de toegankelijkheid van woning/omgeving vergroot via aanpassingen.

Demonstratie oogonderzoek en hand-onder-hand contact

Tenslotte gaven Mies van Genderen en Caro Mooij een demonstratie van het oogonderzoek en het hand-onder-hand contact bij deze bewoners, waarvan prinses Margriet zeer onder de indruk was.  
Het verder ontwikkelen van deze inspirerende initiatieven vraagt niet alleen inzet van zorgaanbieders, hun medewerkers en ketenpartners, maar ook van stakeholders als het ministerie van VWS en zorgverzekeraars. De VGN gaat hieraan bijdragen in het verlengde van het recent met leden gestarte traject over de problematiek van visuele stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: