Nieuws

Kamervragen over manifest toegang tot huisartsenzorg

09 oktober 2019

De oproep die de VGN en Ieder(in) hebben gedaan aan de ministers De Jonge en Bruins om zich uit te spreken over de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking, heeft geleid tot reacties van verschillende partijen en publiciteit in diverse media. Daarnaast heeft Kamerlid Evert-Jan Slootweg (CDA) kamervragen gesteld.

Huisartsenbezoek

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) geeft in een reactie op de oproep aan dat zij zien dat de druk op huisartsen(posten) toeneemt doordat zorgorganisaties steeds moeilijker medische zorg geregeld krijgen, door tekorten aan AVG’s, de veranderende rol van de AVG’s en de complexe wet- en regelgeving. De LHV wil graag met de VGN in gesprek over mogelijke oplossingen.

De NVAVG zegt in een reactie dat zij de tendens die de VGN en Ieder(in) benoemen herkennen en de zorgen delen. Deze organisatie roept de ministers op maatregelen te treffen om goede gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking te waarborgen.

Publiciteit

Na de uitzending van RTL nieuws op maandag 30 september hebben verschillende media aandacht besteed aan het bericht dat duizenden mensen verstoken blijven van huisartsenzorg. VGN-voorzitter Boris van der Ham is geïnterviewd op NPO Radio 1 (8.35 uur). Daarnaast zijn er artikelen verschenen in de NRC, Medisch contact, Medisch ondernemen.

Kamervragen

Naar aanleiding van de uitzending bij RTL nieuws heeft CDA-kamerlid Evert-Jan Slootweg kamervragen gesteld aan minister De Jonge en minister Bruins. Hij vraagt hen onder andere of de ministers bekend zijn met de door de VGN geconstateerde knelpunten, hoe de problematiek zich verhoudt tot de implementatie van het VN-verdrag en of zij vinden dat de toegang tot huisartsenzorg, ook voor mensen met een beperking die zijn aangewezen op Wlz-zorg, te allen tijde gegarandeerd moet zijn. De vragen moeten uiterlijk een week voor het debat over de begroting van VWS (eind oktober) worden beantwoord.

De VGN gaat komende week in gesprek met de LHV, VWS, NVAVG, Ieder(in), ZN en andere relevante stakeholders.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: