Nieuws

Akkoord aansluitovereenkomst Vecozo

05 december 2018

BoZ (VGN, GGZ Nederland, NVZ, Actiz en NFU) en VECOZO hebben de afgelopen maanden overleg gevoerd over de voorstellen tot wijziging van de aansluitovereenkomst tussen zorgaanbieders en VECOZO. Inmiddels hebben de besprekingen met VECOZO geleid tot overeenstemming over verbeteringen in de aansluitovereenkomst, met name op het gebied van opzegging, tarieven en aansprakelijkheid. VECOZO zal aangesloten zorgaanbieders vanaf januari 2019 benaderen voor de nieuwe aansluitovereenkomst.

Uitleg rol Vecozo

Eerder informeerden wij u over dit onderwerp in het volgende artikel op onze website: https://www.vgn.nl/nieuws/nog-geen-overeenstemming-tussen-vecozo-en-boz-over-aansluitovereenkomst  

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Lilly Wijnbergen, lwijnbergen@vgn.nl

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen