Achtergrond

Unieke collectie boeken gehandicaptenzorg dreigt verloren te gaan

20 maart 2013

Een unieke collectie boeken die de geschiedenis van de gehandicaptenzorg vertellen dreigt verloren te gaan. Op 4 en 8 april kunnen belangstellenden boeken uit de collectie meenemen. De belangrijkste documenten worden bewaard. De rest wordt vernietigd. Dat maakt Vilans bekend. Het gaat om de collectie van het voormalig Bisschop Bekkers Instituut (BBI). De afgelopen maanden is naarstig geprobeerd via LinkedIn een goede bestemming te vinden voor de collectie, maar dat is niet gelukt.

Verspreid
Uit de reacties op de sociale media is op te maken dat veel mensen het vreselijk vinden dat de collectie verspreid raakt en deels wordt vernietigd.
Het instituut voerde tot 2001 onderzoek uit op het terrein van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De collectie bestaat uit 8.875 boeken en andere publicaties. Bij het opheffen van het BBI werd de collectie aan de voorganger van Vilans overgedragen. De kosten voor het opslaan ervan waren niet meer op te brengen. Dichterbij heeft de collectie daarna in een leegstaand kantoorpand opgeslagen, maar dat wordt nu afgestoten.
Op www.kennispleingehandicaptensector.nl is meer informatie te vinden over de dagen waarop boeken uit te zoeken zijn.