Boekencollectie en archief toch behouden voor de gehandicaptensector

Een groot deel van de bibliotheek van het voormalig Bisschop Bekkers Instituut blijft behouden voor de gehandicaptensector. Het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars neemt het archief en ongeveer een kwart van de boekencollectie over in opdracht van de Stichting Behoud Geschiedenis Gehandicaptensector. De VGN financiert de inventarisatie en opslag.

De collectie wordt toegevoegd aan de collecties die het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars al in beheer heeft. Op de website is straks een aangevulde inventarislijst te vinden. Het archief is niet openbaar toegankelijk, maar per e-mail kunnen publicaties worden aangevraagd. Die kunnen digitaal of ter plekke worden  bekeken.


Uniek

Initiatiefnemer voor de reddingsactie is Jeroen Zomerplaag van Vilans. Hij trok aan de bel toen bleek dat het leegstaande kantoorpand waar de boeken in opslag waren, zou worden gesloten. Aanvankelijk was er, tot verontrusting van velen, niemand die de bijna negenduizend titels kon herbergen. Jeroen Zomerplaag vertelt dat de collectie van het BBI ‘uniek’ is. ‘In de tijd dat de collectie werd gevormd, was informatie vooral op papier beschikbaar. De collectie bestaat grotendeels uit scripties met onderzoek naar aspecten van de gehandicaptenzorg die nog steeds relevant en actueel zijn.’ Zomerplaag hoopt dat onderzoekers de weg naar deze collectie weten te vinden. ‘De publicaties zijn vaak geschreven vanuit een invalshoek die in onbruik is geraakt. Daardoor zijn ze zeer inspirerend. Grappig is dat ik scripties tegenkwam van mensen die nu bestuurder of toonaangevend expert zijn. Daarnaast bevat de collectie ook enkele zwartboeken die in de jaren zeventig en tachtig zijn opgesteld door medewerkers, die wantoestanden aan de kaak wilden stellen.’

Omdat aanvankelijk niemand belangstelling had  voor de collectie, heeft Vilans hem drie dagen opengesteld voor belangstellenden. Zo’n dertig mensen hebben publicaties meegenomen, deels voor bibliotheken van organisaties in de gehandicaptenzorg.

De Stichting Behoud Geschiedenis Gehandicaptensector is opgericht naar aanleiding van het boek Liefdewerk en oud papier van tijdschrift Markant. Daaruit bleek dat veel bronnen voor de geschiedschrijving van de sector verloren dreigen te gaan. 

Foto: Conny Kooyman.

Informatie uit de collectie opvragen kan via het mailadres hiz@planet.nl

 

De collectie is binnenkort online te bekijken via

https://www.kenniscentrumhistoriezorgverzekeraars.nl/bronarchief/inv.html

Deze pagina is een onderdeel van