Achtergrond

Van uitstroom naar instroom: behoud van medewerkers

Leestijd: 2 minuten
16 juli 2021

Met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is de noodzaak om het behoud van medewerkers in de Gehandicaptenzorg aan te pakken van essentieel belang: een kwart van de (jonge) medewerkers verlaat binnen een jaar de sector. Snelle uitstroom betekent een hoge investering voor het (telkens weer) inwerken van nieuwe collega's voor de zorgorganisaties.
Vanuit die gedachte onderzochten we hoe dit anders zou kunnen, met als centrale vraag: “Kunnen we er (regionaal) voor zorgen dat we medewerkers behouden voor de GHZ en, als dat nodig blijkt, toeleiden naar een nieuwe functie?”

getekende poppetjes worden verbonden met een oranje poppetje

De cijfers liegen er niet om.

Ook uit een dit jaar verschenen rapport van de SER, Aan de slag voor zorg, blijkt dat het aan ideeën over hoe om te gaan of in te spelen op een krapper wordende arbeidsmarkt, niet ontbreekt. In het rapport wordt geadviseerd om een arbeidsmarktagenda te gebruiken en het doet een oproep aan zorgorganisaties om ‘Modern werkgeverschap’ in te richten.
De uitkomsten en denkrichtingen in dit rapport sluiten goed aan bij de wens om medewerkers meer ruimte te geven, regionaal de sector te versterken en zonder concurrerend oogpunt zich te richten op het behoud van medewerkers.
De VGN ziet in dit rapport veel aanknopingspunten om in actie te blijven.

Samen voor behoud

Iedere organisatie heeft te maken met een ‘mismatch’ tussen kandidaat en de gestelde vacature(s). Want werving en selectie is (nog steeds) mensenwerk. Hoe transparant je ook bent tijdens het wervingsproces, het kan uiteindelijk toch blijken dat een medewerker niet op de juiste plek beland. En soms is het niet alleen de plek binnen je organisatie, maar is het DE organisatie die niet de juiste perspectieven kan bieden om een medewerker optimaal in te zetten om goede zorg te bieden.

Toch zouden we deze medewerkers aan de hand willen nemen om hen naar een betere plek te begeleiden. Want het is belangrijk dat mensen die interesse voor ons vak hebben, voor de branche behouden blijven. Of, anders gezegd, behouden blijven voor al die mensen met een beperking in Nederland die een ondersteuningsvraag hebben.
De gemeenschappelijke deler is dat cliënten díe begeleiding krijgen die zij willen om het leven te leiden dat ze willen.

Extra stapje

We willen medewerkers een kans geven om kennis te maken met een andere organisatie, wanneer iemand niet op zijn plek zit. Dat kan zijn omdat er een culture mismatch is of de doelgroep niet aansluit bij talenten. Door iemand een paar maanden mee te  laten open bij de ander bieden we medewerkers kans op een nieuwe loopbaan die beter aansluit.
Waarom zouden we niet net een stapje extra zetten voor deze gedreven zorgprofessional en zo behouden voor de  gehandicaptenzorg?

Een kwestie van doen

Na een aantal voorbereidende bijeenkomsten hebben we met een aantal organisaties besloten om deze werkwijze te gaan testen. We hebben goed nagedacht over wat we daarvoor nodig hebben. Maar ook: klein beginnen, eens kijken hoe het loopt.
Samen een gedegen inwerkprogramma opstellen, evaluatiemomenten inlassen, oog voor elkaar en de betrokken collega’s blijven houden en niet het doel uit het oog verliezen.

Interesse?

Wil je meer weten of zoek je aansluiting bij deze samenwerking?
Neem dan contact op met Maarten Hüttner, mhuttner@vgn.nl of 06 – 145 17 147.

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: