Achtergrond

Verenigingszaken: ‘We zijn als sector én vereniging continu in ontwikkeling’

05 april 2023

In een jaarverslag van de VGN las je nooit eerder een hoofdstuk over de vereniging zelf. En eigenlijk is dat best gek. Niet omdat we onszelf nou zo belangrijk vinden, maar wel omdat een goed functionerende vereniging essentieel is om onze ambities waar te maken. Daarom hebben we goed lopende verenigingszaken ook als randvoorwaarde benoemd in ons jaarplan. Boris van der Ham en Theo van Uum vertellen erover.

Logo VGN

Vertrek van Frank Bluiminck en komst Theo van Uum

De eerste helft van het jaar had meteen een verrassing in petto. Van der Ham: ‘De directeur van de vereniging, Frank Bluiminck, vond het na zes jaar tijd voor een andere uitdaging. Dat vonden we spijtig, want Frank was van grote waarde, en continuïteit is een groot goed in een branchevereniging. Inmiddels is Frank voorzitter van de mbo-raad. We wensen hem daarbij alle goeds, en we zijn hem dankbaar: hij laat een vereniging en een bureau achter die stevig staan.’

Zo stevig zelfs, dat het niet nodig was om Bluimincks vertrek op te vangen met een externe interimmer. Gerard Schoep nam de honneurs waar, tot het aantreden van Theo van Uum op 17 oktober. Van Uum kwam over van het ministerie van VWS, en koos met heel zijn hart voor de gehandicaptenzorg. ‘Het gaat erom dat mensen met een beperking een betekenisvol leven kunnen leiden en gewoon kunnen meedoen in de samenleving.’ Zijn kijk op veel dossiers verschilt naar eigen zeggen niet veel met die van Bluiminck. ‘Maar we zitten wel in een andere fase. Frank was een wegbereider. Inmiddels staat er veel op papier, zoals de Visie 2030. Nu is het zaak om die heldere denkrichting van papier naar de praktijk te  brengen.’   

HR-beleid en verbinding

Het bureau van de VGN ontwikkelde zich afgelopen jaar flink. Van der Ham: ‘In ons jaarplan stond dat we ons nieuwe HR-beleid wilden afronden en uitrollen. Dat is gelukt. Het HR-beleid past nu weer bij deze tijd, met oog voor thema’s als vitaliteit, hybride werken en persoonlijke en professionele ontwikkeling.’

Ook op andere vlakken werd het bureau doorontwikkeld. Vooral vanuit de wens om als medewerkers meer verbinding met elkaar te hebben en houden. ‘En om te bewaken dat we allemaal vanuit dezelfde waarden denken en werken. Het hart van de Visie 2030 moet voor iedereen leidend zijn, en alles wat we doen moet eraan bijdragen. Die samenhang bewaak je het best als je veel contact en korte lijntjes hebt.’ Van Uum: ‘Structuur speelt daar een rol bij. We hadden van oudsher verschillende werkgroepen, rond thema’s als huisvestiging, interne communicatie en professionele -en organisatieontwikkeling. Die zijn nu opgegaan in één agendagroep.’

Van der Ham: ‘Als bestuur hebben we op dezelfde manier gekeken of de huidige structuur van de vereniging toekomstbestendig is. De conclusie was duidelijk: ja, met de structuur zoals die nu is, kan de VGN ook de komende jaren uitstekend vooruit. Al is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Zo is het wenselijk dat de verbinding tussen de bestuursadviescommissies (BAC’s) en het bestuur sterker wordt. Net als tussen de BAC’s onderling. Daarom hebben we bijeenkomsten georganiseerd met het bestuur en de voorzitters en secretarissen van de BAC’s.’

Alle stemmen horen

Van der Ham: ‘Het blijft ook voortdurend belangrijk af te wegen of het bestuur voldoende de diversiteit van onze leden vertegenwoordigt. Met de nieuwe bestuursleden die we het afgelopen jaar hebben gekregen, is dat volgens mij nog steeds goed in balans.’

Van Uum: ‘We hebben daarnaast een speciale bijeenkomst georganiseerd voor de  kleinere leden van de VGN. We kregen het signaal dat de discussie zoals die in de vereniging gevoerd wordt, niet altijd synchroon loopt met hun eigen ervaringen. Dat is ook wel logisch, want de uitdagingen voor kleinere leden zijn soms echt anders dan die voor grote leden. Zo hebben kleinere organisaties de medezeggenschap over het algemeen prima op orde, terwijl het ze veel meer moeite kost om compliancy te borgen. Voor grotere organisaties is dat precies andersom. Ook speelt mee dat actief meedoen in de vereniging, voor kleine organisaties relatief veel tijd kost. Daarom zijn we erg blij dat de speciale bijeenkomst voor kleinere leden wel goed bezocht werd. Dit jaar geven we hier een vervolg aan. Zo zorgen we dat ook hun stem gehoord wordt.’

Meer lezen

Dit artikel is een onderdeel van het jaarverslag van de VGN over het jaar 2022.