Achtergrond

Verzuim onder zorgpersoneel in februari 2021 op 7,59 procent

Leestijd: 1 minuten
28 maart 2021

Verzuimdatabedrijf Vernet ziet het verzuim in de zorgsector in de maand februari opnieuw stijgen ten opzichte van een jaar geleden.
Op basis van gegevens van ruim driehonderd zorginstellingen komt Vernet uit op een landelijk verzuimpercentage van 7,59 in deze sector. Dat betekent dat in februari 2021 dagelijks gemiddeld ongeveer 70 duizend werknemers niet inzetbaar waren.

geschilderde cijfers op witte achtergrond

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en Verzorging, Verpleging en Thuiszorg.
In totaal werken er circa 930 duizend mensen in deze vier sectoren.

8 procent hoger

Met een percentage van 7,59 kwam het verzuim afgelopen maand 8 procent hoger uit dan in februari 2020, toen het percentage 7,02 was. Alle branches, met uitzondering van de GGZ zagen de cijfers stijgen, afgezet tegen een jaar eerder. Bij de VVT was het verschil het grootst, namelijk 15 procent. De GGZ-branche laat een daling van 6,7 procent zien ten opzichte van vorig jaar februari. Het verzuim steeg in alle regio’s, de kleinste stijging is zichtbaar in de regio Midden.

Langdurig verzuim neemt toe

Opvallend is de steeds verder dalende meldingsfrequentie. De meldingsfrequentie in februari 2021 ligt op 1,05, dit was in februari 2020 nog 1,35. Een stijgend verzuimpercentage in combinatie met een dalende of stabiele meldingsfrequentie is een teken dat met name het langdurig verzuim toeneemt.

Beide (onderstaande) bijlagen maken dit duidelijk.

 

 

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner