Achtergrond

Wijziging Status Oekraïense vluchtelingen

Leestijd: 2 minuten
23 augustus 2023

Per 4 september 2023 vallen vreemdelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne. De vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningplicht voor werkgevers die ontheemden uit Oekraïne in loondienst hebben geldt dan niet meer voor deze derdelanders.

Mag een derdelander uit Oekraïne nog werken die per 4 september niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming valt?

Op 4 september 2023 stopt het recht op bescherming in Nederland onder de Richtlijn tijdelijke bescherming voor derdelanders die op 23 februari 2022 een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning hadden voor bijvoorbeeld voor werk of studie. Gelet hierop geldt de vrijstelling voor werkgevers op de tewerkstellingsvergunningsplicht niet meer.

Als u een derdelander met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning in dienst heeft, is een tewerkstellingsvergunning vereist als u vanaf 4 september 2023 deze persoon te werk wilt blijven stellen. UWV moet uiterlijk binnen 5 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend, een beslissing nemen. Houdt u er rekening mee dat u (gelet op de beslistermijn) op tijd een aanvraag moet indienen als u de werknemer al in dienst heeft èn dat u vanaf 4 september 2023 voor de werknemer in het bezit moet zijn van een tewerkstellingsvergunning.

Als u wilt nagaan of een persoon vanaf 4 september 2023 niet meer onder de bescherming van de Richtlijn tijdelijke bescherming valt, dan kunt dit controleren of het O-document geldig is tot 4 september 2023. Meer informatie over het bewijs van verblijf staat op de website van de IND.

Als een derdelander besluit de asielprocedure te doorlopen, gelden voor wat betreft de toegang tot de arbeidsmarkt dezelfde regels als voor andere asielzoekers in procedure. Asielzoekers mogen werken als de werkgever in het bezit is van een tewerkstellingsvergunning. 

Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

- De asielaanvraag is meer dan 6 maanden in behandeling.
Hierbij wordt de datum van de BRP-inschrijving gezien als de start van de asielprocedure;

- De asielzoeker heeft recht op opvang onder de juridische verantwoordelijkheid van het COA;

- Er mag maximaal 24 weken gewerkt worden in een periode van 52 weken;
Hierbij telt de periode die de derdelander heeft gewerkt onder de Richtlijn tijdelijke bescherming niet mee voor de 24 weken. 

- De werkgever vraagt een tewerkstellingsvergunning aan bij UWV.

Er is geen tewerkstellingsvergunning vereist als de persoon die u te werk wilt stellen in het bezit is van een asielvergunning.

Maarten Huttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: