Nieuws van leden

Actueel
 1. Voor jongeren met verstandelijke beperkingen zijn er amper mogelijkheden om zich na het verlaten van het voortgezet (speciaal) onderwijs verder te scholen. Onderzoek wijst uit dat zij na hun 18e levensjaar nog wel degelijk leerbaar zijn én dat verdere scholing bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Niet alleen van de jongeren zelf, maar ook van hun ouders, broers en zussen. Behalve dat investeren in de ontwikkeling van deze jongeren loont, verplicht het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap overheden om deze jongeren de mogelijkheid te bieden om middels onderwijs hun potentieel te ontwikkelen.

  Student aan het werk
 2. Onvrijwillige zorg is binnen de langdurende zorg geen onbekend fenomeen. Er is sprake van onvrijwillige zorg als de cliënt of deelnemer verzet laat zien tegen bijvoorbeeld fixatie, insluiting of afzondering. Tegelijkertijd zijn er ook alledaagse regels, zoals beperken van gebruik van mobiele telefoon en het aantal keren douchen, die als onvrijwillige zorg kunnen worden beschouwd mits er sprake is van verzet. De Wet Zorg en Dwang beschouwt dergelijke vrijheidsbeperkingen ook als onvrijwillige zorg.

  Zorg en dwang 2
 3. Online wegwijzer Bewegen bij probleemgedrag

  Nieuws van leden

  Samen met zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg deed het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) onderzoek naar de invloed van de organisatiecontext op vastlopende situaties van probleemgedrag in de langdurige zorg. Het onderzoek heeft geleid tot de online publicatie 'Bewegen bij probleemgedrag', waarin onder andere een model met kernconcepten wordt beschreven.

  probleemgedrag
 4. De SDW-documentaire ‘Wat kan je wel!?’ is vanaf woensdag 17 februari ook te zien op de landelijke televisie. Omroep Max zendt de serie acht weken lang uit op NPO 2. Hiervoor was de documentaire over een inclusieve samenleving alleen online en via Omroep Brabant te zien. In ‘Wat kan je wel!?’ volgen we mensen die iets kunnen. Mensen die durven dromen. Van een nieuw huis, een baan of een groot optreden. SDW helpt ze hierbij. Want met veel moed en een beetje hulp kan je ver komen. 

  SDW Wat kan je wel
 5. Eind augustus startten de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS een challenge om verkiezingen toegankelijk en bereikbaar te maken voor laaggeletterde kiezers en kiezers met een (lichte) verstandelijke beperking. Een samenwerkingsverband van zorgaanbieders ASVZ, Philadelphia en Reinaerde (plus Zorgbelang Inclusief en Iederin) is één van de 2 winnaars van deze challenge geworden! Zij ontvangen voor hun idee 20.000 euro.

  Stemmers bij een stemhokje bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018
 6. “Iedereen moet kunnen stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021,” zegt Joury van den Bos. Samen met negen andere cliënten heeft hij graag meegeholpen bij de ontwikkeling van het Kieskompas met Steffie (een kieshulp voor mensen die een zetje kunnen gebruiken). Het is één van de middelen waarmee Ipse de Bruggen cliënten met een verstandelijke beperking helpt bij het stemmen. “Wij vinden de eigen kracht en de eigen regie van onze cliënten erg belangrijk. Alleen al vanuit dat oogpunt moeten zij de mogelijkheid krijgen gebruik te maken van hun stemrecht,” benadrukt beleidsmedewerker Corry Baak vanuit de werkgroep Verkiezingen.

  Oefenen tijdens een bijeenkomst 'Stem jij ook?' van Prodemos
 7. Kerstfilms, kerstwensen en goede voornemens

  Nieuws van leden

  Het was een bijzonder en een spannend jaar. Kerst en Oud en nieuw vieren we op een aangepaste manier. Hoe gaan zorgorganisaties hiermee om? Een aantal voorbeelden van kerstfilms, -wensen en mooie voornemens voor het nieuwe jaar.