Nieuws van leden

Actueel
 1. Per 1 april 2023 stopt Marlijn Lenselink als bestuurder bij de Hartekamp Groep. Lenselink maakt de overstap naar het sociaal domein, waar ze bestuurder wordt bij Xtra, een krachtenbundeling van maatschappelijke organisaties in Den Haag en de regio Zuid Holland Noord.

  Marlijn Lenselink
 2. SGL is eind 2021 door het landelijk netwerk Kind&NAH gevraagd om voor de provincie Limburg de kartrekker te worden voor een regionaal expertisecentrum (REC) voor kinderen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) met complexe hulpvragen. Samen met Adelante en diverse zorgpartners heeft SGL inmiddels vormgegeven aan het REC en worden de eerste kinderen met NAH en de gezinnen begeleid door gespecialiseerde NAH-coaches van SGL.

  Expertisecentrum NAH
 3. Wat is kwaliteit van leven? En hoe meet je dat bij cliënten met een ernstig meervoudige verstandelijke beperking. Daarover gaat de tweede aflevering van de podcastreeks ‘Mooie Mensen van Dichterbij’.

  Zorgmedewerkers Dichterbij podcast
 4. Ernest Müter (NSDSK) onverwacht overleden

  Nieuws van leden 05 januari 2023

  Ernest Müter, bestuurder van de NSDSK, is zaterdag 17 december onverwacht overleden. Het management van de NSDK noemt hem in een bekendmaking ‘onze geliefde bestuurder’. Hij was ook bestuurslid van de NVZD.

  bestuurder NSDSK
 5. Met ingang van 1 januari 2023 is bij Zuyd Hogeschool (Limburg) een nieuw bijzonder lectoraat van start gegaan: Begrijpelijk Communiceren. Dit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met zorgorganisatie Koraal. Het bijzonder lectoraat richt zich op communicatiekwetsbare cliënten in de zorg- en welzijnssector, zodat zij beter kunnen deelnemen aan de maatschappij en sterker komen te staan in hun eigen zorgproces.

  Bijzonder lectoraat begrijpelijke taal
 6. Op dinsdagavond 27 december bracht minister voor Langdurige Zorg Conny Helder een werkbezoek aan Lunet. Reden hiervoor is dat ze medewerkers in de zorg een hart onder de riem wil steken.

  minister Helder bij Lunet
 7. Als professional wil je graag je werk goed doen. Je draagt hiervoor eigen verantwoordelijkheid, en bent ook deels afhankelijk van anderen: van je collega’s en ook van de organisatie. Elke beroepsgroep heeft een eigen expertise die boven het individu, de professional, uitstijgt. De beroepsgroep kan iets brengen, maar heeft ook iets nodig van de organisatie. Bij Vanboeijen willen we dit per beroepsgroep vastleggen in een professioneel statuut. De artsen binnen Vanboeijen hebben de primeur: zij hebben dit jaar een professioneel statuut afgesproken met de raad van bestuur. Op 23 december werd deze mooie mijlpaal gevierd.

  Viering professioneel statuut Vanboeijen
 8. Maandag 19 december ondertekenden de bestuurders van Severinus, SWZ zorg en Lunet een samenwerkingsovereenkomst. De drie organisaties voor verstandelijk beperkten kiezen voor samenwerking om te zorgen dat de ondersteuning en zorg voor alle mensen met een verstandelijke beperking in die regio’s passend, kwalitatief en toegankelijk blijft, ook in de toekomst. En ook duurzaam en betaalbaar. Dat betekent met elkaar inzicht krijgen in de veranderende zorg- en ondersteuningsvragen, met elkaar keuzes maken en meer dan voorheen samen optrekken.

  Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door bestuurders