Nieuws van leden

Actueel
 1. Koraal organiseert samen met onderzoeksinstituut Nivel een project met als onderwerp hoe de palliatieve zorg voor ongeneeslijk zieke of kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking eruitziet. Het doel van het project is dat zorgverleners, cliënten en hun naasten in een vroeg stadium bespreken wat er mogelijk kan veranderen in de gezondheid van de cliënt en welke zorg daarbij het beste past. Dit wordt Advance Care Planning genoemd.

  Koraal
 2. Leergang Vernieuwend werken in de zorg

  Nieuws van leden

  Kan de zorg in jouw organisatie ook slimmer georganiseerd worden met meer aandacht voor vakmanschap en ruimte om te vernieuwen? Zet dan in op de aanwezige kennis en ervaring van je zorgmedewerkers. Door hen met de leergang Vernieuwend werken in de zorg te laten leren en te laten ervaren hoe ze anders en slimmer kunnen werken. Om zo de zorg vanuit de praktijk te vernieuwen. In de leergang gaan medewerkers én leidinggevenden/coördinatoren samen aan de slag voor een toekomstbestendige zorg.

  Kennisnetwerk1
 3. Op het terrein van De Heygraeff in Woudenberg is een bijzonder initiatief gestart:
  Re-creatie. Social design duo Sjaak Langenberg & Rosé de Beer stond aan de wieg van Re-creatie, dat is bedacht op uitnodiging van Reinaerde.

  Robin Weider
 4. Op woensdag 29 januari van 11-12 uur wordt het lustrum gevierd van het team cliëntcommunicatie en de blij!, het cliëntmagazine van De Twentse Zorgcentra. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Het lustrum wordt gevierd in TafeltjeVier op ’t Bouwhuis in Enschede.

  Team Cliëntcommunicatie De Twentse Zorgcentra
 5. Het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl van ’s Heeren Loo heeft de Award of Excellence 2019 gewonnen. Deze prestigieuze onderscheiding is aan Raakvlak toegekend door de Worldwide Logo Design Award (WOLDA). Dit jaar was de tiende editie, wereldwijd deden deelnemers uit 38 landen mee.

  foto award
 6. 'Het raakt mij als het belang van communicatie en sociale relaties bij mensen met visuele of visuele-en-verstandelijke beperking niet wordt onderkend. Deze mensen zijn afhankelijk van anderen - dat maakt het belang des te groter.' Dat zei prof.dr. Paula Sterkenburg vrijdag 13 december bij het uitspreken van haar oratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

  professor Paula Sterkenburg
 7. Renée Barge wordt met ingang van 1 januari 2020 lid van de raad van toezicht van Ipse de Bruggen. Zij wordt aangesteld met als aandachtsgebied kwaliteit en interne bedrijfsvoering en neemt zitting in de auditcommissie Kwaliteit. Renée Barge neemt de functie over van Jose Hilgersom, die vertrekt als toezichthouder in verband met het verstrijken van haar tweede zittingstermijn.

  Logo Ipse de bruggen