Nieuws van leden

Actueel
 1. Mensen met een licht verstandelijke beperking en psychische kwetsbaarheid vallen op dit moment vaak tussen wal en schip, omdat het antwoord op de zorgvraag van deze cliënten van twee verschillende zorgsectoren komt. Met hun samenwerking voor deze groep willen GGZ Oost Brabant en Philadelphia een geïntegreerde behandeling en begeleiding met expertise vanuit beide organisaties aanbieden op het landgoed Huize Padua van GGZ Oost Brabant in Boekel. Met het doel dat cliënten er zo gewoon mogelijk kunnen leven met hun beperking.

  Teams van GGZ Oost Brabant en Philadelphia bij huize Padua aan Kraanmeer
 2. Sinds januari 2020 zijn kunstenaars en ontwerpers voor 3 maanden te gast op het terrein van De Heygraeff in Woudenberg. Vanuit het 'Re-creatie' gastatelier in het portiersgebouw ontwikkelen zij activiteiten en producten die waarde toevoegen aan de recreatie op het terrein en daarbuiten. Daarbij maken zij zoveel mogelijk gebruik van restmaterialen uit de omgeving van De Heygraeff. Zo komen de zorg voor mens en materiaal samen op één plek. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds ondersteunen de werkperiodes met een financiële bijdrage. Na de succesvolle start in 2020, bieden zij in 2021 opnieuw vier ontwerpers en kunstenaars een werkperiode aan van 3 maanden. De fondsen roepen ontwerpers en kunstenaars op om hiervoor uiterlijk maandag 31 augustus 2020 een voorstel in te dienen.

  Persfoto gastatelier vrouw lacht naar camera
 3. René Mol is per 1 juli de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van SDW. René is voor SDW geen onbekende, want hij is al vijf jaar lid van de Raad van Toezicht. Per 1 oktober verwelkomt SDW Hans Ensing als nieuw lid van de RvT. Ensing is op dit moment voorzitter Raad van Bestuur bij het Bravis Ziekenhuis. René Mol: 'De kennis en ervaring van Hans is een welkome versterking van onze Raad van Toezicht.'

  portretfoto van een lachende Rene Mol
 4. Op initiatief van Ipse de Bruggen gaan zeven zorginstellingen in het kader van de nieuwe Wet zorg en dwang samenwerken bij de verplichte inzet van externe deskundigen. Het gaat om ASVZ, Gemiva-SVG Groep, Ipse de Bruggen, ’s Heeren Loo (regio’s Zuidwest-Nederland, Noordwijk en Zuid-Holland- Noord), Middin, Philadelphia en Raamwerk. De inzet van een externe deskundige is verplicht als er sprake is van onvrijwillige zorg die langer dan zes maanden duurt.

  Persmoment ondertekening samenwerkingsovereenkomst Wzd
 5. LifeWise, het methodisch kader voor de begeleiding van cliënten met LVB+, breidt uit en wordt een breed samenwerkingsverband. Naast Middin en Cordaan (de grondleggers van LifeWise) gaan andere organisaties LifeWise in hun praktijk inzetten. In eerste instantie zijn dit Amsta Karaad en Profila Zorg. Samen maken ze zich sterk voor de doorontwikkeling van het methodisch kader en het delen van kennis en expertise in het samenwerkingsverband.

  Bianca Brandpunt vrouw zit aan tafel met twee andere vrouwen
 6. Bianca is 34 jaar en heeft drie uit huis geplaatste kinderen. Zij begrijpt niet waarom Jeugdzorg denkt dat zij niet voor hen kan zorgen. Bianca heeft een licht verstandelijke beperking en krijgt al jaren begeleiding volgens LifeWise van zorgorganisatie Middin. LifeWise is het methodisch kader dat op basis van wetenschappelijk onderzoek is ontwikkeld door Middin en Cordaan.

  In 2018  zond Brandpunt+ (KRO/NCRV) een tv-reportage over Bianca en haar begeleiders uit. Anderhalf jaar later lijkt haar leven gestabiliseerd. Welke rol heeft LifeWise hierbij gespeeld? We vragen het Jennifer Zuijderwijk, begeleider LifeWise van het eerste uur bij Middin.

  Bianca thuis een vrouw gebruikt tablet aan tafel
 7. Dik tien jaar geleden veranderde de visie op kwaliteit en verantwoording in de gehandicaptenzorg. Niet meer het afvinken van lijstjes stond centraal, maar de aansluiting bij het zorgproces, in het gesprek tussen cliënt en begeleider. Op basis van die visie ontwikkelden drie organisaties samen de aanpak: ‘Dit vind ik ervan!’. Die staat als een huis. En ontwikkelaars en docenten van Platform ‘Dit vind ik ervan!’ brengen de aanpak nog elke dag verder. Steeds vanuit diezelfde visie.

  twee mannen kijken naar elkaar
 8. Voor de derde keer organiseert Amerpoort de Special Media Awards tijdens de Week van de Mediawijsheid. Deze prijsuitreiking is voor mensen met een verstandelijke beperking die zelf media maken. Dit jaar worden de winnaars op 10 november via een livestream bekendgemaakt. Amerpoort geeft mediawijsheid de volle aandacht en wil met de Special Media Awards op een positieve manier bijdragen aan een leuk online leven.

  Uitreiking special media awards