Adviesrapporten organiseren van expertise LVB+ en EVB+

Op 1 juli was de digitale ledenbijeenkomst over de ontwikkelingen rond expertise in de gehandicaptenzorg. Tijdens deze bijeenkomst zijn de ontwikkelingen omtrent het organiseren van expertise bij de verschillende doelgroepen LVB+, EVB+ en NAH+ gepresenteerd.

De lijnen van de adviesrapporten die zijn ingediend bij de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) zijn gepresenteerd tijdens deze ledenbijeenkomst.  
Afgelopen week heeft de CELZ een reactie gegeven op de adviesrapporten van LVB+ en EVB+. Er is waardering voor het adviesrapport. Tegelijk kan de commissie de rapporten niet vaststellen. Ze voldoen niet aan de criteria van de CELZ, onder andere vanwege het hoge volume van de doelgroep. Na de zomer gaan we in gesprek met de CELZ en VWS over de vervolgstappen. 
In de bijlage zijn beide adviesrapporten opgenomen, zoals deze zijn ingediend bij de CELZ. Daarnaast is in de bijlagen ook de presentatie van NAH+ opgenomen. 

Heeft u vragen hierover dan kunt u terecht bij Gera van der Woude via gvanderwoude@vgn.nl