Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sOpleiden en ontwikkelenCompetentieprofielen

Competentieprofiel NAH

In 2007 zijn er twee verdiepende competentieprofielen ontwikkeld voor beroepskrachten die ondersteuning bieden aan mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) of mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Op initiatief van de STAG is in 2012 de inhoud van deze beide profielen geactualiseerd. Ook is niveau D (hbo) aan deze profielen toegevoegd. De actualisatie is uitgevoerd door  werkgroepen die ondersteund zijn vanuit het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA). De nieuwe teksten van de competentieprofielen EMB en NAH vindt u als bijlage bij dit artikel.

 

afbeeldingen

Afbeelding 1 van 1
Gekleurde box met verschillende boekjes van de competentieprofielen.

De laatste jaren heeft de VGN samen met haar leden verdiepende competentieprofielen ontwikkeld voor beroepskrachten in de gehandicaptenzorg die met een bijzondere doelgroep werken. Deze verdiepende profielen zijn te lezen als een aanvulling op de basis beroepscompetentieprofielen ABC (mbo) en D (hbo). De verdiepende competentieprofielen kunnen voor organisaties in de gehandicaptenzorg een hulpmiddel zijn om trainingen en opleidingen te ontwikkelen of te toetsen, de vraag van de organisatie te verhelderen naar organisaties die opleidingen aanbieden en een instrument zijn in het HR-beleid van de organisatie.

Doelgroepen
Er zijn op dit moment profielen ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH), cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (EMB), cliënten met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen ((SG)LVG), cliënten met een autisme spectrum stoornis (ASS), cliënten met een zintuiglijke beperking (ZG) en kinderen met een ontwikkelingsachterstand (0-6 jaar). In oktober 2011 is daarnaast de ontwikkeling gestart van een nieuw verdiepend profiel voor de doelgroep ‘ouder wordende cliënten’.

Ontwikkelingen in zorg en ondersteuning
De verdiepende profielen voor de doelgroepen EMB en NAH zijn als eerste ontwikkeld (2007). Dit is de reden dat deze profielen als eerste verdiepende profielen zijn geactualiseerd. In de werkgroep is gekeken of:

  • Veranderingen in de zorg en ondersteuning aan deze doelgroep voldoende tot uiting komen in het huidige profiel.
  • Niveau D (hbo) dient te worden toegevoegd aan de huidige versie van het profiel.

Er zijn nog geen publicaties beschikbaar van de nieuwe competentieprofielen voor de doelgroepen ouderen, EMB en NAH. Deze volgen later. De nieuwe teksten zijn wel al beschikbaar. Bij dit artikel vindt u de teksten van de nieuwe competentieprofielen. Dit zijn in principe de definitieve teksten van de profielen. Enkele tekstuele wijzigingen in een aantal bijlagen uitgezonderd.

 

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail