Een terugblik op 2021

Het jaar 2021 begon vol verwachting. De vaccinaties gaven zicht op een weg uit de coronapandemie. Het zorgde voor veel meer bescherming van cliënten en medewerkers tegen deze ziekte maar het was toch niet het gehoopte einde van het virus. We eindigden het jaar opnieuw in een lockdown.

Afbeelding eerste coronavaccinatie

Rooskleurig perspectief

Is dat reden om in mineur terug te kijken? Nee, zeker niet. Het perspectief in de gehandicaptenzorg is inmiddels een stuk rooskleuriger dan een jaar geleden. Medewerkers en cliënten zijn gevaccineerd en geboosterd, dat maakte verschil. Ook waren er volop lessen te leren en zijn verbeteringen nodig. We maken ons zorgen over de cliënten die onder de verantwoordelijkheid van de huisarts vallen en gevaccineerd moeten worden. En we maken ons zorgen over de medewerkers. Door het hoge verzuim en de quarantaine verplichtingen staat er grote druk op de continuïteit van zorg.

Samenwerking tussen organisatie

Uit het overzicht blijkt dat we naast corona nog veel meer hebben gedaan. Dat is het goede aan een terugblik. Het laat zien dat er ook veel positieve ontwikkelingen zijn.  Eén zo’n moment wil ik eruit lichten, omdat het symbool staat voor hoe we in de toekomst willen werken. Dat is de VG-Hackathon. Twaalf teams, met medewerkers van 27 organisaties, werkten een dag samen aan oplossingen voor het personeelstekort en werkdruk. Dit leverde veel energie en interessante ideeën op. Hiervan worden er drie concreet uitgewerkt. Dit is een mooie voorafschaduwing van de toekomst. De samenwerking tussen organisaties op een thema dat steeds urgenter wordt, namelijk de krappe arbeidsmarkt.

Sleutelmomenten

Verder waren er het afgelopen jaar verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer, gevolgd door een bijzonder lange formatie. Dat zijn voor ons als branchevereniging ook sleutelmomenten waarop we nadrukkelijk van ons laten horen. En dit was het eerste jaar dat we aan slag mochten met de Visie 2030, nadat die eind 2020 met enthousiasme is aangenomen door de algemene ledenvergadering. In de concretisering hiervan zoeken we de samenwerking met anderen en werken we hieraan met veel energie. In dit jaarverslag leest u hoe.