Blog

Geen apart vakje, maar een opening voor ervaringskennis

12 augustus 2021

Sanne van der Hagen is implementatieadviseur bij Vrienden van verandering. Lees hieronder haar verhaal over e-inclusie.

ruimte

Op dit moment werk ik in de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg van het programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS.  
Samen met een collega moedig ik de samenwerking tussen mensen met een beperking en zonder een beperking aan.  
Vaak gebeurt het dat er een project is bedacht en er een projectteam is samengesteld, maar daar nauwelijks ervaringsdeskundigen in meegenomen zijn.  

Een vakje voor ervaringskennis  

We zien de wil, maar men weet gewoon niet zo goed hoe dit vorm te geven.  
Welke rollen kunnen ervaringsdeskundigen vervullen? Hoeveel tijd kost dat? Hoe kunnen we mensen in óns project voegen: in ónze planning, in óns projectteam, in ónze aanpak? Er is als het ware een vakje opengelaten voor ervaringskennis. En we zoeken naar een persoon die precies in dat specifieke vakje past. Maar zo werkt dat niet. 

 Samenwerken is ruimte nemen  

Als we willen werken aan een betere samenwerking, dan moeten we ruimte maken. Niet een vakje openlaten voor een persoon die daar precies in past, maar een opening creëren in alles wat we doen. Samenwerken betekent de tijd nemen om elkaar te leren kennen, om processen aan te passen aan het tempo dat voor iedereen te volgen is, om tegen de buitenwereld te durven zeggen: we doen het anders.  

Sorry, nu even niet  
 

Mij lukt dat ook niet altijd. Zo verzorgde ik eens een webinar dat in een periode van drie weken werd bedacht en uitgevoerd. In die korte tijd kon ik niet alles doen wat ik wilde. Het resultaat was een webinar op een ontoegankelijk platform, met een Engelstalige inlog en zonder schrijftolk. Heel ontoegankelijk. Had ik maar eerder geleerd om ruimte te maken en tijd te nemen voor samenwerking. De afgelopen periode oefende ik daarin. Verschillende keren heb ik gezegd: ‘Sorry, we kunnen je vraag niet nu beantwoorden.’ ‘Het spijt me maar we geven nog geen interview, misschien later.’ Allemaal om ruimte te maken voor het tempo dat wij nodig hebben in onze samenwerking. Want, met wie je ook samenwerkt, het kan alleen maar goed gaan als je ruimte maakt voor elkaar. Als je een opening creëert waar de ander helemaal zichzelf mag zijn en waar je elkaar kan ontmoeten 

Sanne van der Hagen
Sanne van der Hagen implementatieadviseur bij Vrienden van verandering