Blog

Kop(pel)-coaches moeten intrede doen tegen kopzorgen jong zorgpersoneel

14 december 2020

De mentale gezondheid van jonge zorgmedewerkers is alarmerend. Het psychisch zorggebruik is sinds 2015 met 40% gestegen, het verzuim met 10%. Reden voor IZZ om hier onderzoek naar te doen. Jonge zorgmedewerkers hebben behoefte aan ondersteuning van een collega in wie zij vertrouwen hebben, een buddy systeem met de inzet van de zogenaamde kop(pel)coaches, aldus dr. Irene van der Fels, onderzoeker en projectmanager.

dr. Irene van der Fels
Dr. Irene van der Fels

De mentale gezondheid van jonge zorgmedewerkers is alarmerend en doet de perspectief biedende toestroom aan zorgstudenten teniet. Het psychisch zorggebruik van jonge zorgmedewerkers is sinds 2015 met 40% gestegen, hun verzuim met 10%. Daarnaast zijn jonge zorgmedewerkers vaker uitgeput, minder bevlogen en hebben vaker de intentie om een andere baan te zoeken dan hun oudere collega’s. Vooral in de langdurige zorg, zoals de gehandicaptenzorg. Dit blijkt uit ons recente onderzoek naar de mentale gezondheid van zorgmedewerkers en de verbeteringsmogelijkheden daaromtrent. We zien dat daardoor massale uitval en uitstroom van jonge zorgprofessionals dreigen. Zorgelijk, want als we daar de impact van corona bij optellen, is het recept voor stilstand en achteruitgang van de zorg en daarmee de gezondheid van Nederland daar.

Behoud net zo belangrijk als bestrijding corona

Genoemde zorgelijke cijfers waren dan ook reden voor IZZ om te onderzoeken wat hier de oorzaak van is en hoe de jonge zorgmedewerker in zijn of haar organisatie geholpen kan worden. Dit is minstens zo belangrijk als de bestrijding van het coronavirus. Anders hebben we zo simpelweg de mensen niet eens om het virus te bezweren en komt de algehele gezondheidszorg in het gedrang.

Jonge zorgmedeweker moet gezien en gehoord worden

Uit ons onderzoek naar behoud van jonge zorgmedewerkers blijkt dat zij een te korte inwerkperiode ervaren, snel in het diepe gegooid worden en weinig tijd en ruimte ervaren om hun collega’s om hulp of advies te vragen. Zij hebben het gevoel zich constant te moeten bewijzen en ervaren geen (passende) steun van de leidinggevende. Ook mist de aansluiting tussen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden en is er niet altijd een goede afstemming tussen school en de praktijk. Terwijl de jonge zorgmedewerker juist energie krijgt van zijn werk wanneer er naar ze wordt geluisterd, wanneer zij gezien en gehoord worden en wanneer er mogelijkheden zijn zich verder te ontwikkelen.

Kop(pel) coach

Jonge zorgmedewerkers hebben behoefte aan ondersteuning van een collega in wie zij vertrouwen hebben en de ruimte en tijd voelen om vragen te stellen; een buddy systeem – met de inzet van de zogenaamde kop(pel)coaches. Daarnaast hebben zij behoefte aan intervisies met het team waarin een moeilijke casus besproken kan worden, of waarin zij in gesprek kunnen met hun team over thema’s zoals werkplezier, generatieverschillen, gevoel van onveiligheid. Een jongerenraad – waarin de jonge medewerker in gesprek gaat met de bestuurder – helpt hen om gezien en gehoord te worden en hun visie beter te laten aansluiten op die van de organisatie. Deze drie ingrediënten integreren wij in één aanpak die ervoor zorgt dat jonge medewerkers zich beter thuis voelen in de organisatie, met meer plezier en vertrouwen naar hun werk gaan en met een gezond en veilig gevoel hun werk kunnen doen.

Betrek de jongere bij je oplossingen

Juist in deze hectische tijd rondom corona, die ook grote gevolgen heeft in de gehandicaptenzorg, is het belangrijk dat leidinggevenden en bestuurders oog hebben voor hun jonge zorgmedewerkers. Instellingen moeten plannen maken voor bijvoorbeeld de omgang met bezoek en logees. Buig dit om naar kansen voor de jonge zorgmedewerker en betrek ze bij het bedenken van oplossingen. Vertrouw op hun vakmanschap en geef ze de ruimte om vanuit hun visie met oplossingen en ideeën te komen.

Eigen risico compensatie

Maar aandacht en waardering moet er niet alleen vanuit de organisatie zijn. Ook waardering uit de samenleving en de overheid is belangrijk. Medewerkers in de gehandicaptenzorg voelen zich van alle zorgbranches het minst gewaardeerd door de samenleving en overheid. 27% voelt zich gewaardeerd door de regering, en 50% door de samenleving. Wij hopen vanuit Stichting IZZ bij te dragen aan de waardering door het vergoeden van het eigen risico van zorgmedewerkers bij besmetting met het coronavirus. 

Meer weten?

Dr. Irene van der Fels is onderzoeker en projectmanager Gezond Werken in de Zorg bij stichting IZZ. Meer informatie over de interventie gericht op het behoud van jongzorgtalent vindt u hier.

dr. Irene van der Fels
Irene van der Fels Onderzoeker en projectmanager Gezond Werken in de Zorg bij stichting IZZ.

Deze pagina is een onderdeel van: