Stichting IZZ compenseert eigen risico van zorgmedewerkers met coronabesmetting

Stichting IZZ gaat zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering -de zorgverzekering van mensen in de zorg- het verplichte eigen risico van 385 euro compenseren als zij zelf corona hebben opgelopen en daardoor hun eigen risico moeten aanspreken. Daarnaast krijgen de zorgmedewerkers de maximale wettelijke collectiviteitskorting van 5%, een financiële bijdrage van dertig euro voor hun aanvullende IZZ-zorgverzekering en extra psychische zorg en gegarandeerde hulp wanneer hun behandeling of operatie door een omzetplafond wordt uitgesteld. Hiermee biedt het ledencollectief van mensen in de zorg, zorgmedewerkers extra steun en waardering in coronatijd, waarin zij onder grote druk staan. Zodat dit ten goede komt aan hun eigen gezondheid, die van de zorg in het geheel en daarmee ook die van Nederland.

Eigen Risico compensatie IZZ

Doe het zelf

Roland Kip, algemeen directeur van Stichting IZZ: ‘Eerder dit jaar pleitten we al bij de overheid voor een vergoeding van het eigen risico van de basisverzekering dat zorgmedewerkers moeten betalen doordat zij COVID-19 oplopen tijdens hun werk. Vergoeding vanuit de overheid bleef uit, waarop we besloten om dit zelf te organiseren en -naast onze andere activiteiten- te investeren in extra steun en waardering voor de mensen in de zorg.’

Vergoeding bovengemiddeld risico

Zorgmedewerkers worden vanwege hun vitale beroep bovengemiddeld blootgesteld aan het coronavirus. Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn tot nu toe in totaal  53.844 (10 november 10.00 uur) zorgmedewerkers besmet met het virus, waarvan er 637 zijn opgenomen in het ziekenhuis en 15  mensen zijn overleden. Kip: ‘In dit vitale beroep moeten zij patiënten en cliënten die besmet zijn met het virus behandelen en verzorgen.  Het is dan zeer onterecht en erg cru als je vanwege de aard van je werk wordt besmet met het coronavirus, daar ziek van wordt en je ook nog eens een rekening krijgt voor het eigen risico van je zorgverzekering of voor behandelkosten. Daarom zijn we blij dat we hen nu zelf op deze manier extra kunnen steunen en waarderen.’

Middelvinger

Steun en waardering die volgens Kip hard nodig is. ‘De zorg is als vitale publieke voorziening, essentieel voor het functioneren van de Nederlandse samenleving en daarmee voor de economie en maatschappij. Alleen al vanwege deze relevantie verdient zorgpersoneel meer steun en waardering. Dit lijkt nu te worden vergeten en is niet wat de zorgprofessional verdient. Werd er eerder nog geapplaudisseerd, krijgen ze nu steeds vaker de middelvinger. En ondertussen moeten ze vaak nog beperkt beschermd of besmet met corona hun werk doen, blijven vragen om waardering, wachten op een test en/of behandeling.’

Wegcijferen

Kip vervolgt: ‘Daarnaast zijn zorgmedewerkers over het algemeen beter in het zorgen voor anderen dan voor zichzelf en hun eigen gezondheid. Het zit in hun aard om zichzelf weg te cijferen. Tel daar de hogere werkdruk, besmettingsrisico’s en mogelijk beperktere financiële middelen bij op, dan bestaat het risico dat zij zelf geen of (te) laat gebruik maken van benodigde gezondheidszorg. Dit mag en kan niet zo zijn en willen we met onze extra ondersteuning voorkomen.’

Behoud collectiviteitskorting   

Om dezelfde redenen blijft Stichting IZZ zich inzetten voor behoud van de collectiviteitskorting op de basisverzekering voor zorgmedewerkers. ‘Zij behoren niet tot de hoogst-betaalden van dit land, lopen beroepsrisico’s waar vergoeding tegenover moet staan en moeten voordeel kunnen hebben -zoals andere sectoren dit ook hebben- in de eigen sector: dus korting op zorg. En ja, daar staat veel tegenover, want de collectiviteit van zorgmedewerkers zorgt voor zorginhoudelijke afspraken en het collectief draagt bij aan preventie en gezondheidswinst. Voordelen voor zowel de verzekerde zorgmedewerker als voor de gezondheidszorg en gezondheid van Nederland’, aldus Kip.

Samen sterker

Vervalt de collectiviteitskorting per 2023 zoals minister Van Ark voornemens is, dan scheelt dat rechtstreeks in de portemonnee van de zorgmedewerker, met alle (gezondheids)risico’s van dien. Kip: ‘De gedachte van de minister dat de premies omlaag gaan en er een scherpe netto-premie komt voor iedereen, zal geen werkelijkheid worden. Zonder onderhandeling over prijsstelling en kortingen door de inhoudelijke collectieven, is er geen tegenwicht meer voor zorgverzekeraars en zal er voor iedereen een prijsdruk komen. Bovendien vallen extra prikkels weg om te investeren in preventie en gezondheidswinst, waardoor de zorgkosten ook verder stijgen. Niet alleen voor verzekerden in het collectief, maar ook voor individueel verzekerden die niet bij een collectief horen. Dan verliest iedereen. We roepen de minister dan ook op om haar steun en waardering voor de zorgmedewerkers te tonen door voor hen de collectiviteitskorting te behouden. Want in de zorg sta je samen sterker.’

Over Stichting IZZ

Stichting IZZ heeft ruim 410.000 leden en is opgericht en wordt aangestuurd door werkgevers en werknemers in de zorg. Samen maken we ons sterk voor een gezonde zorgsector en een gezonder Nederland. Als belangenbehartiger van mensen in de zorg wil IZZ de gezondheid en inzetbaarheid van mensen in de zorg verbeteren. Dat doen wij met het Gezond werken in de zorg programma en met de IZZ Zorgverzekering: de eigen zorgverzekering van mensen in de zorg die wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars VGZ en CZ.