Nieuws

IZZ compenseert ook in 2022 eigen risico van zorgmedewerkers met (Long) COVID

10 december 2021

Stichting IZZ gaat zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering ook in 2022 het verplichte eigen risico van 385 euro compenseren als zij corona oplopen en daardoor hun eigen risico moeten aanspreken. Daarnaast kunnen zorgmedewerkers die hier in 2021 al gebruik van maakten, dit komend jaar opnieuw doen als zij kampen met ernstige (Long) COVID klachten en zijn verwezen naar de regeling vanuit de overheid ‘Paramedische herstelzorg na COVID-19’(*). Met de compensatie biedt het ledencollectief van mensen in de zorg, zorgmedewerkers extra steun in coronatijd. Cruciale steun, waar steeds meer zorgmedewerkers om vragen: sinds november 2020 al ruim 900 zorgmedewerkers. De stichting verwacht dat dit einde van dit jaar oploopt tot meer dan 1000 aanvragen van zorgmedewerkers.

IZZ compenseert ook in 2022 eigen risico van zorgmedewerkers met (Long) COVID

Impact corona

Dat corona een zware wissel trekt op zorgmedewerkers, bleek in september al uit onderzoek van IZZ: 81% piekert over corona, 18% is afgelopen jaar besmet met Covid-19, 47% had daar langdurig klachten van. Dit is een kwart meer dan het landelijk gemiddelde (37%). Bovendien gebruiken zorgmedewerkers voor het eerst in vijf jaar minder fysiotherapie en psychische zorg. Terwijl 37% afgelopen jaar heeft verzuimd en zij kampen met veel lichamelijke en psychische klachten.

Roland Kip, algemeen directeur van Stichting IZZ: ‘Deze cijfers liegen er niet om. Voor het tweede opeenvolgende coronajaar cijferen zorgmedewerkers zich weer weg. Dat legt een enorme hypotheek op hun inzet en werkplezier.  Dit én het inzicht dat het eigen risico voor zorgmedewerkers soms een drempel opwerpt om benodigde zorg te gebruiken, maakt dat we hen ook volgend jaar steunen met deze financiële compensatie. We vinden het belangrijk om daarin ook oog te hebben voor de relatief grote groep zorgmedewerkers met langdurige COVID en hen te steunen met een (extra) mogelijkheid voor compensatie van hun eigen risico.’

Herstelhulp

Kip vervolgt: ‘We willen hiermee het herstel van zorgmedewerkers bevorderen en hen helpen om gezond hun werk te blijven doen. Het is dan ook goed dat steeds meer zorgmedewerkers vragen om compensatie van hun eigen risico nadat zij zelf corona hebben opgelopen en daardoor hun eigen risico moesten aanspreken. Het mag en kan niet zo zijn dat zij vanwege de aard van hun werk corona oplopen, daar ziek van worden en ook nog eens de rekening krijgen voor het eigen risico van hun zorgverzekering of voor behandelkosten.

Meer steun noodzakelijk

Volgens Kip is het cruciaal dat zorgmedewerkers meer steun krijgen bij de verwerking van de impact die corona fysiek en mentaal op hen heeft. ‘Zij staan al lange tijd onder hoge druk. De opnieuw oplopende coronabesmettingen maar ook de inhaalzorg voert deze druk verder op. Willen we voorkomen dat ze langdurig uitvallen of zelfs de zorg verlaten, dan moeten zij meer steun krijgen bij het gezond blijven doen van hun werk. ‘Hier ligt een cruciale rol voor de werkgevers en leidinggevenden. Ook de overheid moet meer investeren in preventie en het behoud van het zorgpersoneel zelf’, aldus Kip.

Kijk op de IZZ-website voor meer informatie over de eigen risico compensatie. 

(*) De regeling vanuit de overheid 'Paramedische herstelzorg na COVID-19', is hier te vinden.

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: