Nieuws

Met MUIZ samen sterk voor infectiepreventie in de (gehandicapten)zorg 

10 mei 2023

Om de infectiepreventie te versterken, hebben de GGD‘en en de regionale zorgnetwerken de handen ineengesloten. Zij werken gezamenlijk aan de implementatie van MUIZ, het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO. Het is een beveiligde webapplicatie die onderlinge samenwerking faciliteert en daarnaast infectiepreventie en surveillance versterkt. 

MUIZ

Inspectierapport, activiteiten Vilans en zorgnetwerken  

Hygiëne en Infectiepreventie krijgen momenteel veel aandacht in de gehandicaptenzorg. Er is aandacht voor het inspectierapport van januari en de activiteiten van Vilans en de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie en infectiepreventie (RZN-ABR) staan in de schijnwerper. Nu informeren wij over MUIZ.     

24/7 inzage in uitbraken  

In MUIZ communiceren de deelnemende zorgpartijen, volgens afgesproken criteria, op eenvoudige wijze een cluster of uitbraak van infectieziekten naar elkaar op een moment dat het jou uitkomt. MUIZ is 24/7 beschikbaar. Een soort gluren bij de buren. Zorgorganisaties kunnen bij een signaleerde uitbraak  snel schakelen en preventieve maatregelen nemen bij cliëntoverplaatsingen. 

Covid-19-pandemie maakte belang duidelijk 

De Covid-19 pandemie maakte duidelijk dat laagdrempelig informatie delen in de keten van care-cure-publieke gezondheid effectief was. Hoe meer zorgorganisaties meedoen hoe groter de kracht wordt voor het regionale beeld. Voor deelname tekenen zorgpartijen een samenwerkingsconvenant over onder andere vertrouwelijkheid, verantwoordelijkheid en zeggenschap data.  

Actuele contactpersonen in de regio  

Met het adresboek in MUIZ is het makkelijk om de juiste persoon te benaderen bij vragen over elkaars uitbraak.   

Directe melding naar GGD  

De melding gaat ook direct naar de GGD en draagt bij aan de naleving van de plicht om uitbraken te melden (conform artikel 26 Wet publieke gezondheid). Er hoeft niet meer separaat aan de GGD gemeld te worden. Een melding van een BRMO/MRSA uitbraak kan doorgezet worden aan het Signaleringsoverleg Zorginstellingen en Antimicrobiële Resistentie (SO-ZI/AMR). Alleen dan kan een zorgorganisatie aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van uitbraakkosten vanuit de NZA-regeling.  

Inzage in interne meldingen  

Voor intern gebruik geeft MUIZ ook voordelen, bijvoorbeeld een overzicht per locatie en afdeling en het verloop in de tijd voor input van een RI&E. MUIZ wordt dit jaar uitgebreid  met een ‘uitbraakmanager’, een uitbreiding die alleen door de eigen organisatie is te gebruiken. De meldingen in MUIZ kunnen een eerdere herkenning van een infectieziekte geven bij bewoners met klachten, als bekend is wat in de regio al vastgesteld is.  

Hulp bij implementatie   

MUIZ is snel en eenvoudig in te voegen in de eigen werkprocessen. Hierbij vindt ondersteuning plaats van medewerkers van de lokale GGD.   

Gratis en veilig  

In MUIZ worden geen individuele cliëntgegevens gedeeld, zodat er geen AVG knelpunt is. De GGD’en financieren MUIZ en zorgpartijen kunnen dus zonder kosten deelnemen.   

MUIZ in de gehandicaptenzorg  

Op dit moment zijn zeven van de tien RZN-ABR samen met de lokale GGD actief om MUIZ te introduceren in de gehandicaptenzorg. Enkele gehandicaptenzorgorganisaties hebben de stap al gezet om te gaan werken met MUIZ. In het werken met MUIZ is al zes jaar ervaring in de VVT, ziekenhuizen en GGD in de regio Rotterdam. Voor meer informatie en contactgegevens bezoek www.meldpuntuitbraken.nl, bespreek het intern en nodig de lokale contactpersoon voor MUIZ uit voor een verdere uitleg / demo. Bekijk ook waarin het regionale ABR ZNW nog meer kan ondersteunen in de gehandicaptenzorg.  

Artikel opgesteld in samenwerking met Fred Slijkerman, arts Maatschappij + Gezondheid, ABR ZNW NH-FL . 

Meer lezen over MUIZ en MUIZ bij 's Heeren Loo? Lees dan de MUIZ-nieuwsbrief, editie-5 (pdf) op abrzorgnetwerknhfl.nl