Nieuws

Reactie VGN op toegang Wlz voor mensen met psychische stoornis

19 juli 2018

De VGN vindt een integrale beoordeling bij de toegang tot de Wlz essentieel. We hebben daarom positief gereageerd op de consultatie van de wijziging in de Wet langdurige zorg. Door deze wijziging wordt ook de psychiatrische problematiek meegewogen in de beoordeling of er sprake is van toegang tot de Wlz. 

wlz

Het belangrijkste punt voor de VGN is dat, in het wetsvoorstel dat nu voorligt, voor jongeren de beoordeling van de psychiatrische problematiek niet wordt meegewogen bij de toegang. 

De VGN vindt het voor een adequate beoordeling van toegang tot de Wlz noodzakelijk dat beoordeling plaatsvindt op basis van een integraal beeld van de beperkingen van een cliënt. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de grondslag psychische stoornis niet voor jeugdigen geldt. Door deze leeftijdsgrens in de wet op te nemen is het integraal beoordelen bij jeugdigen nog steeds niet mogelijk. Wij pleiten voor het schrappen van deze leeftijdsgrens, zodat ook jeugdigen toegang kunnen krijgen tot de Wlz indien sprake is van een psychische stoornis en eveneens voldaan is aan de toegangscriteria. 

De hele reactie vindt u in de bijlage. 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude