Nieuws

Toegang Wlz voor GGZ eindelijk in startblokken

05 juli 2018

Op het voorstel voor een wetswijziging om ervoor te zorgen dat ook de psychiatrische problematiek wordt meegewogen in de toegang tot de Wlz is kan gereageerd worden. De VGN pleit al lang voor deze wijziging en is blij dat er voortgang geboekt wordt. In aanloop voor een verdere wetsbehandeling is er op 5 juli tijdens een Algemeen Overleg over de voorgestelde wetswijziging gesproken. 

wlz

Deskundigheid indicatiestelling
De VGN heeft via een brief aan de Kamerleden aandacht gevraagd voor de noodzakelijke kennis over psychiatrische problematiek bij de indicatiestelling. Alleen dan kan er een integrale beoordeling plaatsvinden. Verschillende Kamerleden hebben hier vragen over gesteld. Het CIZ treft voorbereidingen om via personeelsuitbreiding direct te kunnen starten wanneer de wet door het parlement is, aldus de staatssecretaris. 

Passende zorg
De staatssecretaris sprak zich duidelijk uit over dat gemeenten tot 2021 verantwoordelijk zijn om passende zorg te bieden aan burgers, die mogelijk vanaf 2021 zorg gaan ontvangen via de Wlz. Het gesprek hierover met de VNG is wat ons betreft noodzakelijk, omdat de VGN signalen krijgt over het ontbreken van beschermd wonen voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Mocht u hier in de praktijk tegen aan lopen dan horen wij graag uw casussen. 

Leeftijdsgrens 18 jaar en ouder 
Het wetsvoorstel wat ter consultatie voorligt geeft aan dat de grondslag GGZ alleen toegang geeft boven de 18 jaar. Vanuit de gedachte dat alle jeugdhulp in de jeugdwet is geregeld vanuit het principe: één gezin, één plan en één regisseur. In de komende periode gaat de staatssecretaris deze onderbouwing verder verdiepen. Heeft u voorbeelden van kinderen met zodanige psychiatrische problematiek dat voor het 18elevensjaar aangetoond kan worden dat het kind zijn leven lang behoefte heeft aan 24 uurs zorg in de nabijheid? Deze voorbeelden ontvangen wij graag. 

Het grootste risico in het tijdpad om de wetswijziging door te voeren zijn de besprekingen in de Tweede en Eerste Kamer. Bij de wetsbehandeling gaat de VGN aandringen op een voortvarende bespreking. 

In de bijlage treft u de brief van de VGN.  

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van: