Nieuws

Inspectie publiceert over toezicht op infectiepreventie bij grote instellingen

19 januari 2023

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op 19 januari 2023 de resultaten van het toezicht naar infectiepreventie bij 10 grote zorgaanbieders gehandicaptenzorg gepubliceerd. De IGJ stelt op basis van de resultaten dat infectiepreventie in gehandicaptenzorg beter moet.

Handen wassen

Na Corona

De afgelopen jaren was er veel aandacht voor maatregelen tegen Corona, ook in de gehandicaptenzorg. De inspectie had verwacht dat er daardoor nu breder aandacht zou zijn voor infectiepreventie in het algemeen. Maar dat valt hen tegen. Zij concluderen dat de meeste zorgaanbieders die zijn bezocht, nog aan het begin staan van het voorkomen van infectieziekten en de verspreiding daarvan. De inspectie verwacht dat alle zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg infectiepreventie op orde brengen.

Voorbeelden

De IGJ publiceert hierbij een aantal concrete voorbeelden van zaken die niet goed geregeld waren:

  • Zorgverleners houden zich lang niet altijd aan bekende regels voor persoonlijke hygiëne. Zo dragen zij vaak ringen, armbanden, horloges en kleding met lange mouwen.
  • Zorgverleners en andere medewerkers gebruiken veel handschoenen, maar niet op de goede manier. Ze raken te veel verschillende dingen aan; daardoor kunnen micro-organismen juist verspreid worden. Minder handschoenen gebruiken en vaker handenwassen is veel beter.
  • De ruimtes in de zorginstellingen zien er op het oog meestal wel schoon uit. Maar vaak gaat het schoonmaken en desinfecteren niet goed genoeg.
  • Bij zes zorgaanbieders was het bewaren van medicijnen niet in orde: niet achter slot en grendel, over de datum of zonder vermelding van de datum van opening.

Het volledige rapport ‘Infectiepreventie gehandicaptenzorg moet beter bij zorgaanbieders’ treft u ook onder aan deze pagina. 

Reactie VGN

Op 19 januari 2023 heeft de IGJ de rapportage toegelicht aan de bestuurders van gehandicaptenzorgorganisaties en het bureau van de VGN. Hierbij is ingegaan op verschillende vragen van de leden. Zo ging het gesprek over draagvlak voor het thema op de werkvloer, proportioneel handelen, opleiding van begeleiders en hulpmiddelen en ondersteuning.

De VGN onderstreepte het belang van infectiepreventie en de voortdurende aandacht hiervoor. Er is toegelicht dat er volop wordt geïnvesteerd in het ondersteunen van leden hierbij. De VGN is recent toegetreden tot het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI), is met VWS en andere stakeholders in gesprek voor een ondersteuningsprogramma voor infectiepreventie en overlegt structureel met de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie en infectiepreventie (RZN-ABR) voor ondersteuning van onze sector. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in kennisontwikkeling en het verspreiden van goede voorbeelden onder de leden.

Aan de slag met hygiëne en infectiepreventie

De VGN publiceerde een overzicht met informatie, deskundigen die te raadplegen/in te zetten zijn en hulpmiddelen; Hygiëne en infectiepreventie: een overzicht van wat er al is (vgn.nl)

Help en doe mee

Zorgorganisaties kunnen meedenken over hygiëne en infectiepreventie door signalen te delen, bij te dragen aan activiteiten en/of actief mee te denken. 

Deze pagina is een onderdeel van: