Blog

Meer focus voor de zorg en de administratieve lasten reduceren

08 januari 2021

Herkent u dat? U wilt een intake van een cliënt opvolgen, maar uw organisatie mist relevante informatie. Vervolgens kost het veel inspanning om op een veilige manier aan de juiste bron-informatie te komen. Of een cliënt wil graag meer inzicht in de behandelplannen en heeft hiervoor al een eigen PGO beschikbaar, die hij/zij daarvoor wil toepassen. Of u wil uw automatisering en informatievoorziening op het gebied van gegevensuitwisseling verbeteren en u wilt hierover visie vaststellen en de juiste professionele begeleiding gebruiken met deelnemers uit de praktijk. Zomaar enkele voorbeelden die vragen om een goede opvolging.

Logo InZicht vierkant

Programma InZicht

Het afgelopen jaar hebben de brancheverenigingen VGN, ActiZ en Zorgthuisnl veel energie in het programma InZicht gestoken. De belangrijkste reden hiervoor is dat we cliënten en hun vertegenwoordigers en daaraan gerelateerde familie meer in regie willen laten komen om de juiste informatie te krijgen over belangrijke zorginformatie. Informatie dient actueel en betrouwbaar te zijn en eenvoudig verkregen te worden. De functionaliteit die hier aan gerelateerd is, is het begrip PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving).

Op eenvoudige wijze (zorg)informatie delen

Voor zorginstellingen geldt dat zij op een eenvoudigere wijze (zorg)informatie met elkaar moeten kunnen delen. Hierbij is het belangrijk om te standaardiseren, de zorginformatie-bouwstenen (Zib’s) zijn hier ondersteunend in. Tevens is het belangrijk om de administratieve lasten omlaag te brengen en de zorgmedewerkers zo weinig mogelijk te belasten om ontbrekende informatie te vergaren. Door informatie bij de bron te blijven hergebruiken bewerkstelligen we dat actuele en juiste informatie bij zorgmedewerkers beschikbaar komt. Dit programma noemen we eOverdracht.

Subsidie

Vanuit VWS wordt hiervoor subsidie voor onze leden beschikbaar gesteld om hen hier financieel te ondersteunen. Het programmabureau InZicht zal hierbij functioneel ondersteunen door middel van het opvolgen van een (gratis) context-analyse en plan van aanpak, waarna een subsidie-aanvraag geregeld kan worden. Voor het PGO geldt een verplicht karakter, voor eOverdracht wordt een kaderwet ingeregeld. Leveranciers zijn volop bezig om hun toepassingen geschikt te maken voor de regeling, enkele leveranciers zijn zelfs al gecertificeerd.

Informatiesessies

VGN, ActiZ en Zorgthuisnl organiseerden op maandelijkse basis een informatiesessie voor leden met als doel om hen te informeren over de voordelen, de financiële ondersteuning en tijdslijnen. Er zijn zowel bestuurders-sessies geweest, als ook niet-bestuurders-sessies, waaraan beleidsmedewerkers-sessies, ICT-medewerkers en zorgmedewerkers hebben meegedaan.

Tijdens het nabellen van de deelnemers kwam in grote lijnen naar voren dat de toelichting duidelijk was, dat de deelnemers inzicht krijgen in het veranderingstraject en dat in de opvolging zorgpartijen intern bespreken op welke wijze men aan de slag gaat.

Goed voorbereiden

Een aantal leden volgt de context-analyse op en de subsidie-aanvraag, maar je ziet ook vaak gebeuren dat bestuurders in gesprek gaan met ondersteunende capaciteit op welke wijze ze opvolging gaan geven aan het VIPP-programma. De brancheverenigingen begrijpen dat het belangrijk is om jezelf goed voor te bereiden, de randvoorwaardes eerst goed ingevuld te krijgen (zoals een goede infrastructuur en een reservering van capaciteit) en dan pas te starten.

Verdiepingssessies

Ondertussen zullen VGN, ActiZ en Zorgthuisnl verdiepingssessies blijven organiseren om maximaal inzicht te geven over wat een PGO inhoudt, we laten onze leden hier zelf iets over vertellen en demo’s geven en op het gebied van eOverdracht geven we ook verdiepingsinformatie die leden helpen bij een goede inschatting maken van de wijze waarop de implementatie georganiseerd kan worden.

Kom in gesprek

Kom met ons in gesprek en sluit u aan bij het programma InZicht. U kunt via onze website zich inschrijven bij deze verdiepingssessies. Ook kunt u met mij in contact komen via inzicht@vgn.nl of 06-10288483.

Stefan Clement is Informatiemedewerker bij de VGN en betrokken bij de subsidieregeling InZicht.

Stefan Clement portretfoto
Wil je meer weten?
Neem contact op met Stefan Clement

Deze pagina is een onderdeel van: