CAO-nieuws

CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024 algemeen verbindend verklaard

03 mei 2023

De CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024 is algemeen verbindend verklaard (AVV) bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De algemeen verbindendverklaring is in werking getreden op 27 april 2023, de dag na de datum van plaatsing van het besluit in de Staatscourant, en vervalt met ingang van 1 februari 2024. Gedurende deze periode gelden de afspraken in de algemeen verbindend verklaarde CAO GHZ voor alle werknemers in de gehandicaptenzorg.

CAO Gehandicaptenzorg

De afspraken in de CAO gelden voor alle werknemers

De gevolgen van het AVV-besluit zijn dat de afspraken in de algemeen verbindend verklaarde CAO GHZ voor alle werknemers in de gehandicaptenzorg gelden. Afspraken tussen werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg die in strijd zijn met de AVV-CAO, zijn nietig. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de AVV-CAO.

In de bijlage is de publicatie van het besluit van de minister in de Staatscourant opgenomen.

Werkgevers die lid zijn van de VGN en vragen hebben over de interpretatie/toepassing van de CAO Gehandicaptenzorg kunnen contact opnemen met de CAO-helpdesk van de VGN via caohelpdesk@vgn.nl of via 030 – 27 39 719 (maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 10.00 en van 11.00 tot 12.00 uur). 

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: