CAO-nieuws

Protocol grensoverschrijdend gedrag gehandicaptenzorg gepubliceerd

20 december 2023

Cao-partijen hebben zoals afgesproken een protocol grensoverschrijdend gedrag ontwikkeld en vastgesteld. Hiermee wordt een duidelijk statement gemaakt: grensoverschrijdend gedrag is in de gehandicaptenzorg onacceptabel en wordt niet getolereerd. De tekst van het protocol is toegevoegd aan de cao.

Afbeelding van een begeleider die haar hand steunend laat rusten op de schouder van een cliënt. Staat voor forensische zorg.

Actief organisatiebeleid

Het protocol draagt bij aan actief organisatiebeleid gericht op bewustwording, preventie en welke afspraken er gelden op het moment dat er toch een incident plaatsvindt. Op deze manier willen sociale partners ervoor zorgen dat zowel professionals als mensen met een beperking zich veilig voelen en in een veilige omgeving kunnen wonen, leven en werken.

Het protocol grensoverschrijdend gedrag is opgenomen in bijlage 5 van de CAO Gehandicaptenzorg

Muriel van Rijn VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn