CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Bijlagen

Bijlage 5: Protocol grensoverschrijdend gedrag

CAO-partijen ontwikkelen een protocol grensoverschrijdend gedrag waarin nadrukkelijk aandacht wordt geschonken aan verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door cliënten, verwanten, leidinggevenden en/of collega’s. Zodra het protocol gereed is wordt deze hier opgenomen.