Uitleg jaarurensystematiek en feestdagen beschikbaar

Heeft een medewerker recht op feestdagencompensatie voor werkdagen waarop de medewerker niet werkzaam is? En heeft een medewerker, die werkt op een feestdag, recht op feestdagencompensatie op die feestdag?

uitleg jus en feestdagen

In de CAO Gehandicaptenzorg staat dat voor elke feestdag die niet op een zaterdag of zondag valt 7,2 uur (naar rato van het dienstverband) van het totaal aantal jaarlijks te werken uren wordt afgetrokken, ongeacht of een medewerker moet werken op die feestdag. Dit noemen we de feestdagencompensatie. De CAO-bepaling met betrekking tot de feestdagencompensatie (artikel 6:4 CAO) roept veel vragen op.  

Sociale partners in de gehandicaptenzorg hebben daarom een uitleg geschreven over de jaarurensystematiek en de feestdagen. Deze uitleg kunt u vinden in de Handreiking jaarurensystematiek (de eerder verschenen Handreiking is aangepast n.a.v. deze uitleg) en in een aparte pdf ‘Uitleg jaarurensystematiek en feestdagen’. 

Vragen 

Lidinstellingen van de VGN kunnen met vragen over de CAO Gehandicaptenzorg contact opnemen met de CAO-helpdesk