Document

Kamerbrief aanvullingen op steun-en herstelpakket

28 juni 2021

De tweede golf is een feit: het aantal besmettingen loopt hard op en de druk op
de zorg neemt zorgwekkend toe. Rijk, medeoverheden, sociale partners en
maatschappelijke organisaties staan samen voor de complexe uitdaging om
tegelijkertijd de gezondheid van burgers te beschermen, de economie overeind te
houden en de sociale gevolgen te minimaliseren. Het kabinet heeft daarom op
13 oktober jl. nieuwe maatregelen afgekondigd, zodat we het virus weer een halt
kunnen toeroepen. Deze maatregelen zijn noodzakelijk, maar dat neemt niet weg
dat deze economisch pijnlijk kunnen zijn. Vanaf 1 oktober jl. is daarom het steunen herstelpakket ingegaan. Dit steun- en herstelpakket, zoals beschreven in de
brief die op 28 augustus jl. aan uw Kamer (Kamerstuk 35 420, nr. 105) is
verstuurd, is ingericht op de mogelijkheid van een tweede golf.

Deze pagina is een onderdeel van: