Document

Overzicht richtlijnen testen en PBM (januari 2022)

De afgelopen periode heeft het RIVM de richtlijnen rond het testen, quarantainebeleid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door zorgmedewerkers op een aantal punten aangepast. Deze wijzigingen zijn verwerkt in een nieuwe versie van de handreiking “Overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de Gehandicaptenzorg”.

Let op: deze versie van de richtlijnen is van 12 januari 2022. Dat betekent dat mogelijke wijzigingen naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari hierin niet meegenomen zijn. Indien nodig wordt een opnieuw een herziene versie gepubliceerd.

Overzicht richtlijnen testen en PBM (januari 2022)

Deze pagina is een onderdeel van: