Document

Q&A Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht

11 juni 2019

Download hier de Q&A Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in de gehandicaptenzorg.

 

De vragen die in de Q&A beantwoord worden: 

  1. Mag je informatie delen met andere zorginstellingen waar de cliënt ook in zorg is om de zorg goed af te kunnen stemmen?
  2. Mag je informatie uit het zorgdossier gebruiken als er een klacht is ingediend bij de klachtencommissie?
  3. Moet een cliënt geïnformeerd worden over een MIC die mede op hem ziet?
  4. Mag je een andere zorgaanbieder informeren over seksueel grensoverschrijdend gedrag van een voormalig cliënt als je van derden hoort dat hij zich verdacht gedraagt?
  5. Mag of moet je informatie over cliënten verschaffen aan de Raad voor de Kinderbescherming, het AMK en het Zorgkantoor?
  6. Hebben de fysiotherapeut en de GZ-psycholoog een afgeleid verschoningsrecht als (al dan niet) de AVG binnen een instelling met meerdere vestigingen niet betrokken is bij de behandeling van een individuele cliënt?
  7. Heeft een verpleegkundige een eigen verschoningsrecht? En hoe zit dat met de orthopedagoog, de maatschappelijk werker en de sociaal “verpleegkundige”?
  8. Mag de politie vragen of een cliënt op een locatie van de instelling woont (bijvoorbeeld om te checken om een CJIB boete te innen)?
  9. En wat nu als de politie een arrestatiebevel bij zich heeft?
  10. Kunnen verschoningsgerechtigden verplicht zijn om aangifte te doen?