Document

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 april 2020, 2020-0000050963, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

09 april 2021

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 april 2020, 2020-0000050963, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per
1 juli 2020

Deze pagina is een onderdeel van: