Document

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 oktober 2019, nr. 2019-0000146977, tot halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

09 april 2021

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
10 oktober 2019, nr. 2019-0000146977, tot halfjaarlijkse aanpassing van het
wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

Deze pagina is een onderdeel van: