Document

Richtlijn-Neusmaagsonde-definitief

07 juli 2021

Het inbrengen van een neusmaagsonde is een regelmatig voorkomende handeling. Het inbrengen
van een neusmaagsonde kan gepaard gaan met een foute positie waarbij één of beide openingen
van de sonde gelegen zijn in de luchtwegen, slokdarm of dunne darm; ook kan de sonde opgekruld in
de maag liggen (Bourgault&Halm, 2009; Fernandez et al., 2010; Chau et al., 2009). In een
retrospectief onderzoek waarbij naar meer dan 2000 gevallen werd gekeken waar een sonde werd
ingebracht, werden 50 (3%) misplaatsingen gezien (Sorokin&Gottlieb, 2006). Een andere studie vond
dat de cijfers variëren tussen 1,3% en 50% misplaatsingen, afhankelijk van de definiëring van de
misplaatsingen (Burns et al., 2001). Bij neonaten lag in een retrospectief onderzoek in bijna 50% van
de gevallen de tip van de sonde niet op de gewenste positie (De Boer et al., 2009).

Deze pagina is een onderdeel van: