De jaarrekening

Verantwoording
Kosten

De financiële verantwoording over het jaar 2021 lees je in de jaarrekening.

De jaarrekening is toegevoegd aan de stukken voor de algemene ledenvergadering en zal na de ALV op 16 juni hier gepubliceerd worden.

Meer weten over het jaarverslag?

Neem dan contact op met Rita Hut-Modderkolk (senior beleidsadviseur bij de VGN).

Portretfoto Rita Hut