Jeugd

Interview
Jeugdzorg
14 april 2022

Ook het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om de randvoorwaarden in het jeugdstelsel te verbeteren. Ingrid Widdershoven vertelt hoe.

Specialistische jeugdhulp borgen

‘In juli 2021 hebben we het convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp ondertekend. Het idee daarachter is dat we samen met de andere jeugdbranches (BGZJ), gemeenten, de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Jeugdautoriteit de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp willen borgen door afspraken over randvoorwaarden. Maar er is meer nodig. Het is een taai proces, waar we ons ook komend jaar voor blijven inzetten.’

Extra geld

‘In de budgetten voor jeugdhulp kwam afgelopen jaar wel iets meer ruimte, als het gaat om salarissen. Eind december kregen gemeenten extra geld van het kabinet om de salarissen in Zorg en Welzijn te kunnen verbeteren. Wij hebben een gezamenlijke oproep gedaan aan gemeenten om dit geld ook daadwerkelijk te gebruiken om de looncomponent in de tarieven te verhogen.’

Hervormingsagenda Jeugd

‘Eind 2021 zijn we samen met het Ministerie van VWS, de VNG, cliëntenorganisaties en beroepsverenigingen gestart met het maken van de Hervormingsagenda Jeugd. Deze agenda heeft als doel het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken en de jeugdzorg te verbeteren. In 2022 gaan we daarmee door.’

Impact corona op jongeren

‘Hoe groot is de impact van corona op jongeren met een beperking? Dat hebben we het afgelopen jaar laten onderzoeken. We hadden vooraf het gevoel dat die impact groter zou zijn dan op jongeren zonder beperking. Dat bleek juist: het hebben van een beperking leidt door corona tot een extra beperking. Bijvoorbeeld als je slechtziend bent en de anderhalve meter niet kunt inschatten, of slechthorend waardoor je online onderwijs moeilijker kunt volgen.’

 ‘Uit vervolgonderzoek bleek dat jongeren met een beperking zich onvoldoende gehoord voelen, dat ze ervaren dat er te weinig rekening met hen gehouden wordt. Ook los van corona. Daarom hebben we in het laatste kwartaal van 2021 een document geschreven voor onder meer gemeenten en het UWV. Daarin staan handvatten over hoe je beter kunt luisteren naar jongeren met een beperking en hun visie kunt mee nemen in besluitvorming.’

Dit verhaal is mede mogelijk gemaakt door

Ingrid Widdershoven

Bestuurder bij Koraal en bestuurslid Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Ingrid Widdershoven

Meer weten over het jaarverslag?

Neem dan contact op met Rita Hut-Modderkolk (senior beleidsadviseur bij de VGN).

Portretfoto Rita Hut