Nieuws van leden

Ageeth Ouwehand treedt toe tot Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo

11 maart 2020

Mr. Ageeth Ouwehand (56) wordt met ingang van 1 september lid van de Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo. Naast de aansturing van enkele regio’s gaat ze zich richten op de portefeuilles zorg, kwaliteit en veiligheid. Ageeth Ouwehand kan bogen op een lange carrière in de zorg. ’s Heeren Loo is in Nederland de grootste zorgorganisatie voor ruim veertienduizend mensen met een (verstandelijke) beperking op ruim negenhonderd locaties.

's Heeren Loo

Ageeth Ouwehand heeft tal van managementopleidingen binnen de zorg afgerond en studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Leiden. Ook volgde zij diverse postacademische leergangen en trainingen voor het hoger management in de zorg, onder meer aan het Erasmus Centrum voor Management Development.

Verpleegkunde

Ageeth Ouwehand begon haar werkzame leven in de psychiatrische verpleegkunde. Zo was zij verpleegkundig hoofd en vervolgens Lid Bestuur divisie 1 (Manager Zorg) bij het LUMC. In 2008 werd zij directeur bij Middin en trad in 2013 toe als lid van de Raad van Bestuur van de Argos Zorggroep. Sinds 2016 is ze voorzitter van de Raad van Bestuur van Beweging 3.0.

Ageeth Ouwehand vervult tevens bestuurlijke activiteiten voor een groot aantal organisaties die direct of indirect verbonden zijn met de zorg. Daarnaast is ze zowel passief als actief geïnteresseerd in sport.

Herverdeling portefeuilles

Met de komst van Ageeth Ouwehand bestaat de Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo tijdelijk uit vier mensen. Naast Ageeth Ouwehand zijn dat voorzitter Jan Fidder, Kees Erends en Ernst Klunder (financiën). Op termijn neemt Kees Erends afscheid van ’s Heeren Loo en wordt de verdeling van de portefeuilles binnen de Raad van Bestuur opnieuw vastgesteld.

Ageeth Ouwehand ziet haar benoeming als een prachtige kans om haar lange en brede ervaring te gaan inzetten voor het realiseren van de strategische doelen van marktleider ’s Heeren Loo. En daarmee een goed leven te helpen bieden aan de meer dan veertienduizend cliënten.

Waardevolle aanvulling

De Raad van Bestuur verheugt zich op haar komst. Bestuursvoorzitter Jan Fidder: ‘Agaath is met al haar kennis en ervaring een waardevolle aanvulling op ons team. Samen met haar gaan we belangrijke stappen zetten om - in verbinding met de hele organisatie - steeds verder vorm en inhoud te geven aan onze beloftes: een goed leven voor onze cliënten, mooi werk voor onze professionals en een duurzame organisatie.’

Deze pagina is een onderdeel van: