Nieuws van leden

Astrid Westerbeek nieuwe directeur-bestuurder bij FWG

15 december 2022

Met ingang van 1 januari 2023 is Astrid Westerbeek benoemd tot directeur-bestuurder bij FWG Progressional People en Stichting FWG. Zij volgt hiermee Jan Helmond op, die per 1 januari a.s. afscheid neemt. Op dit moment is Westerbeek nog werkzaam als Directeur Onderzoek en Innovatie bij FWG. De afgelopen jaren heeft zij diverse rollen vervuld binnen de organisatie, waaronder die van plaatsvervangend directeur.

Astrid Westerbeek
Astrid Westerbeek - nieuwe directeur-bestuurder FWG

Kennis over toekomstgericht werken

Jan Fidder, voorzitter Raad van Toezicht: 'We zijn zeer enthousiast over Astrid Westerbeek als nieuwe bestuurder van FWG. Met haar kennis over toekomstgericht werken in de zorg en van FWG als organisatie, is zij de aangewezen persoon om de komende jaren richting te geven aan de organisatie van FWG. Zij heeft er in haar loopbaan blijk van gegeven professioneel, deskundig, integer en betrokken te zijn. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de leiding en bijzondere positie van FWG op het gebied van de arbeidsmarkt en als uitvoeringsorganisatie van een betrouwbaar en gedegen functiewaarderingssysteem voor de sociale partners in de zorg, bij Astrid Westerbeek in meer dan goede handen is.’

Zorg vooruit helpen

Westerbeek: ‘Ik dank de Raad van Toezicht voor het vertrouwen en zie er naar uit om met de 60 enthousiaste en professionele collega’s van FWG de zorg vooruit te helpen. Vanuit onze bijzondere kennispositie wil ik met FWG de komende jaren nog meer van toegevoegde waarde zijn bij actuele arbeidsmarkt- en beloningsvraagstukken. Daarnaast zet ik me met trots in voor een toekomstgericht functiewaarderingssysteem in de zorg. Ik kijk ernaar uit om hier als directeur-bestuurder van FWG mee aan de slag te gaan.’