ASVZ werkt aan duurzame zorg

Wibaut Nouwens en Ingrid van Heerde, adviseurs duurzame bedrijfsvoering, tekenen op donderdag 8 december namens ASVZ tijdens het landelijke moment in Amersfoort de Green Deal Duurzame Zorg. Wat staat voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving. Met oog voor hergebruik van grondstoffen en materialen. In Nederland is de zorgsector namelijk verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot. Ook is 4% van het afval in Nederland en 13% van het grondstoffengebruik afkomstig uit de zorg. Hiermee draagt de zorgsector dus bij aan de klimaatcrisis. Een ontwikkeling die ASVZ (en andere zorgorganisaties) positief wil ombuigen.

Ondertekening Green Deal ASVZ

Jaap de Gruijter, bestuurder bij ASVZ: ‘Het is een feit dat een deel van ons handelen een negatief effect heeft op de aarde en als zorgorganisatie is onze footprint (te) groot. Tegelijkertijd streven we naar menswaardige zorg waar een menswaardige omgeving bij hoort. Door te werken aan een duurzame omgeving en ons handelen hierop aan te passen, zorgen we ervoor dat we onze omgeving minder uitputten. Een beter klimaat zorgt voor een gezonde omgeving met minder kans op ziekten. Dit heeft uiteindelijk ook een positief effect op cliënten en medewerkers. Door het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg werken we samen met andere zorgorganisaties doelgericht toe naar een duurzame zorgsector.’

Vijf doelen

De Green Deal Duurzame Zorg kent vijf doelen:

 1. Gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers
  Het voorkomen van ziekte, creëren van een gezonde omgeving en het bevorderen een gezonde levensstijl.
 2. Vergroten bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en andersom
  Alle professionals in de zorg, van bestuurder tot facilitair ondersteuner, zijn geïnformeerd over de relatie tussen menselijk handelen, klimaatverandering, milieuvervuiling en gezondheid.
 3. CO2 -uitstoot terugbrengen met 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050
  Verduurzamen van onder andere gebouwen, energie en vervoer.
 4. Primair grondstofgebruik 50% verminderen in 2030 en maximaal circulaire zorg in 2050
  Minder gebruik van grondstoffen en materialen in de zorg, bijvoorbeeld voor hulp en beschermingsmiddelen.
 5. Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik)
  Bewuster omgaan met bijvoorbeeld het wegspoelen van gebruikte medicatie door de gootsteen. Dit schaadt het milieu en de leefomgeving.

Wat is een Green Deal?

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen om duurzame plannen uit te voeren. De Green Deal Samen werken aan duurzame zorg wordt gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gedragen door de zorgsector. Meer informatie over de Green Deal Duurzame Zorg lees je hier.

Deze pagina is een onderdeel van