Nieuws van leden

Bestuurder Marlijn Lenselink verlaat De Hartekamp Groep

19 januari 2023

Per 1 april 2023 stopt Marlijn Lenselink als bestuurder bij de Hartekamp Groep. Lenselink maakt de overstap naar het sociaal domein, waar ze bestuurder wordt bij Xtra, een krachtenbundeling van maatschappelijke organisaties in Den Haag en de regio Zuid Holland Noord.

Marlijn Lenselink

Marlijn Lenselink: ‘Xtra vormt een buitengewone kans voor mij in een geheel andere sector. Een sector met grote maatschappelijke uitdagingen waar ik vanuit ondernemerschap een bijdrage aan wil leveren’.

Paul Wormer, voorzitter raad van toezicht: ‘Als raad van toezicht zijn we Marlijn erg dankbaar voor haar inzet voor de Hartekamp Groep in de afgelopen jaren vanaf mei 2019. Een belangrijk deel van deze tijd werd gekenmerkt door corona, en daarnaast vroegen talloze andere vraagstukken de volle aandacht. Met een aansprekende strategie heeft zij de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de Hartekamp Groep. Samen met de zittende bestuurder, de medezeggenschapsorganen en het managementteam zullen we de opvolgingsvraag snel oppakken.

Marlijn wensen we alle goeds bij het vervolg van haar loopbaan’.